Velg i vårt kurstilbud (2023)

I tillegg til felles åpningsforedrag tilbyr vi 54 parallelle kurs av fire-timers varighet.

Åpningsforedrag: Når ansvaret tynger – Om mestring av barnehage- og skolehverdagen

Åpningsforedrag: Når ansvaret tynger – Om mestring av barnehage- og skolehverdagen

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Hvordan kan vi forstå og anvende begreper som ansvar og tillit på en bærekraftig (robust) måte, slik at vi ikke utmattes i en krevende arbeidshverdag
Kurs 01: Action research and language pedagogy: Infusing action learning in language teaching processes

Kurs 01: Action research and language pedagogy: Infusing action learning in language teaching processes

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Dr Angela Gallagher-Brett Prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić
Kurs 02: Allmennpedagogikk vs spesialpedagogikk i barnehagen

Kurs 02: Allmennpedagogikk vs spesialpedagogikk i barnehagen

Barnehage
Kursholder: Karianne Wahlin
Kurs 03: Bekymringsfullt skolefravær

Kurs 03: Bekymringsfullt skolefravær

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Stine Løveride og Kristin Andressen Eide
Kurs 04: Bølgesurfing på Lista!

Kurs 04: Bølgesurfing på Lista!

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 SFO VGO
Kursholder: Geir Øvrevik
Kurs 05: Creative Arrangements

Kurs 05: Creative Arrangements

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole
Kursholdere: Fredrik Sahlander og Geir Espen Flesje
Kurs 06: Den første lese- og skriveopplæringen

Kurs 06: Den første lese- og skriveopplæringen

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Ingunn Vatshelle Bratberg
Kurs 07: Den russiske imperiemakten og dagens krig i Ukraina

Kurs 07: Den russiske imperiemakten og dagens krig i Ukraina

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Halvor Tjønn
Kurs 08: Digital lesing

Kurs 08: Digital lesing

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy
Kurs 09: Eksperimentell mini-grafikk

Kurs 09: Eksperimentell mini-grafikk

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Kursholder: Anna Berthelsen
Kurs 10: Eleven som aktiv produsent

Kurs 10: Eleven som aktiv produsent

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Kristin Hop og Vibeke Omberg
Kurs 11: Elever som strever med matematikk

Kurs 11: Elever som strever med matematikk

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Linda G. Opheim
Kurs 12: E-sport…mye mer enn bare spill

Kurs 12: E-sport…mye mer enn bare spill

Grunnskole 8-10 Kulturskole VGO
Kursholder: Rune Andersen
Kurs 13: Estetiske uttrykk skapt i lek med materialer, kropp og rom.

Kurs 13: Estetiske uttrykk skapt i lek med materialer, kropp og rom.

Barnehage Grunnskole 1-4 SFO
Kursholdere: Anne-Mette Liene og Monica Klungland
Kurs 14: Fagskriving med digital teknologi i skolen

Kurs 14: Fagskriving med digital teknologi i skolen

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Jon Olav Sørhaug
Kurs 15: Fremtidens kulturskole

Kurs 15: Fremtidens kulturskole

Kulturskole
Kursholdere: Torkel Øien og Marita Hansen
Kurs 16: Hvordan bruke kunst i tverrfaglig undervisning

Kurs 16: Hvordan bruke kunst i tverrfaglig undervisning

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Kursholder: Vilde Eskedal
Kurs 17: Hvordan bruke kunstig intelligens og samtaleroboter som ChatGPT i skolen?

Kurs 17: Hvordan bruke kunstig intelligens og samtaleroboter som ChatGPT i skolen?

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Cathrine E. Tømte og Maira S. Wasmuth
Kurs 18: Hvordan legge til rette for mestring og trygge overganger fra ungdomsskolen til yrkesfag og videre ut i praksis og lære?

Kurs 18: Hvordan legge til rette for mestring og trygge overganger fra ungdomsskolen til yrkesfag og videre ut i praksis og lære?

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Annlaug Bragdø og May Helen Austad
Kurs 19: Hvordan skape egne undervisningsforløp gjennom drama

Kurs 19: Hvordan skape egne undervisningsforløp gjennom drama

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole VGO
Kursholdere: Kari Strand og Marianne Nødtvedt Knudsen
Kurs 20: Hvordan undervise om krig og konflikt?

Kurs 20: Hvordan undervise om krig og konflikt?

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: John Harald Bondevik og Camilla Sjøvold
Kurs 21: Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

Kurs 21: Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Hildegun Sarita Selle
Kurs 22: Innføring i skjermopptak som metode for variert undervisning

Kurs 22: Innføring i skjermopptak som metode for variert undervisning

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Kursholder: Morgan Konnestad
Kurs 23: InSPIRErende undervisning

Kurs 23: InSPIRErende undervisning

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Gro Wollebæk
Kurs 24: Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen

Kurs 24: Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Thea Litschi
Kurs 25: Kommunikasjon, konfliktløsning og læringsprosesser i relasjoner med barn

Kurs 25: Kommunikasjon, konfliktløsning og læringsprosesser i relasjoner med barn

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 SFO VGO
Kursholder: Hans Holter Solhjell
Kurs 26: Kunsten å lage gode historier sammen med barn

Kurs 26: Kunsten å lage gode historier sammen med barn

Barnehage Grunnskole 1-4 Kulturskole SFO
Kursholder: Birgitte Stien Nordbø
Kurs 27: Kunstig intelligens: Bildeskaping i endring

Kurs 27: Kunstig intelligens: Bildeskaping i endring

Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Kursholder: Jørund Føreland Pedersen
Kurs 28: Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Kurs 28: Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Barnehage
Kursholder: Anett Holmvik
Kurs 29: Lekens magiske kraft

Kurs 29: Lekens magiske kraft

Barnehage Grunnskole 1-4 SFO
Kursholder: Anne Greve
Kurs 30: Lesing av skjønnlitteratur for interkulturell og flerspråklig kompetanse i engelsk

Kurs 30: Lesing av skjønnlitteratur for interkulturell og flerspråklig kompetanse i engelsk

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Tony Burner
Kurs 31: Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø

Kurs 31: Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 SFO
Kursholdere: Ketil Østrem og Kjetil Fossheim
Kurs 32: Mangfold og dilemmaer i barnehagen

Kurs 32: Mangfold og dilemmaer i barnehagen

Barnehage SFO
Kursholder: Cathrine Bull Thorshaug
Kurs 33: Matematikklæring med Numicon

Kurs 33: Matematikklæring med Numicon

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Tone Dalvang
Kurs 34: Musikk i barnhagen

Kurs 34: Musikk i barnhagen

Barnehage
Kursholder: Lars Lødemel Iversen
Kurs 35: Programmering. Det første møtet.

Kurs 35: Programmering. Det første møtet.

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Rebekka Næss
Kurs 36: Reiser fysikken filosofiske problemstillinger? Kan filosofien bidra til å forstå dem?

Kurs 36: Reiser fysikken filosofiske problemstillinger? Kan filosofien bidra til å forstå dem?

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Hans Herlof Grelland
Kurs 37: Robuste barn vokser på og i trær?

Kurs 37: Robuste barn vokser på og i trær?

Barnehage
Kursholder: Ingirid Geirsdatter Heald Kjær
Kurs 38: Rollespill og politikk

Kurs 38: Rollespill og politikk

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Katja H-W Skjølberg, Alexander Ruser og Tobias Hoefelich.
Kurs 39: Rom for alle og blikk for den enkelte.

Kurs 39: Rom for alle og blikk for den enkelte.

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Inger Bergkastet
Kurs 40: Samisk mat

Kurs 40: Samisk mat

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10
Kursholdere: Hanne Andersen Dversnes og Mona Linge Omholt
Kurs 41: Skaperglede i norskfaget!

Kurs 41: Skaperglede i norskfaget!

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Ingrid Ertzeid og Anne Løvland
Kurs 42: Sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom.

Kurs 42: Sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom.

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10
Kursholder: Silje Steinsbekk
Kurs 43: Språknøkler – i voksenopplæringen

Kurs 43: Språknøkler – i voksenopplæringen

Voksenopplæring
Kursholder: Britt Rødal Vikhagen
Kurs 44: Studer smartere

Kurs 44: Studer smartere

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Vivian Kjelland og Marianne Tønnesen
Kurs 45: Tekstprogrammering i matematikk på ungdomstrinnet

Kurs 45: Tekstprogrammering i matematikk på ungdomstrinnet

Grunnskole 8-10
Kursholder: Kjetil Damsgaard
Kurs 46: Tenkende klasserom i matematikk

Kurs 46: Tenkende klasserom i matematikk

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Stig Eriksen og André Martiny
Kurs 47: The UK in Shambles: Who or What is to Blame for Britain’s Miseries?

Kurs 47: The UK in Shambles: Who or What is to Blame for Britain’s Miseries?

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Erik Mustad
Kurs 48: Utdanningsvalg!

Kurs 48: Utdanningsvalg!

Grunnskole 8-10
Kursholder: Reinhardt Jåstad Røyset
Kurs 49: UTFORSK naturfag

Kurs 49: UTFORSK naturfag

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10
Kursholdere: Anne LIen og Monica Lian Svendsen
Kurs 50: Utforsk og eksperimentering i engelsk på barnetrinnet

Kurs 50: Utforsk og eksperimentering i engelsk på barnetrinnet

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Patricia Pritchard
Kurs 51: Utforsking, samarbeid og engasjement i matematikk og norsk

Kurs 51: Utforsking, samarbeid og engasjement i matematikk og norsk

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 SFO
Kursholdere: Kari Kolbjørnsen Bjerke og Mona Røsseland
Kurs 52: Volleyball i skolen

Kurs 52: Volleyball i skolen

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Peter B. Jørgensen
Kurs 53: Yrkesfaglig fordypning (yff) i yrkesfaglig opplæring

Kurs 53: Yrkesfaglig fordypning (yff) i yrkesfaglig opplæring

VGO
Kursholdere: Monika Øgård og Kari-Anne Kverneggen
Kurs 54: Ørets poesi

Kurs 54: Ørets poesi

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Bjarne Markussen