Velg i vårt kurstilbud (2024)

I tillegg til felles åpningsforedrag tilbyr vi 48 parallelle kurs av fire-timers varighet.

Åpningsforedrag: Læreplan B – et skråblikk på barnehage- og skolehverdagen

Åpningsforedrag: Læreplan B – et skråblikk på barnehage- og skolehverdagen

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Marius Henriksen er tegneserieskaper
Kurs 01: Arbeid med skjønnlitteratur og muntlighet i klasserommet

Kurs 01: Arbeid med skjønnlitteratur og muntlighet i klasserommet

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Gro Ulland og Christian Bjerke
Kurs 02: Autisme og tilrettelegging på skolen

Kurs 02: Autisme og tilrettelegging på skolen

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10
Kursholder: Gro Holmquist
Kurs 03: Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving

Kurs 03: Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 SFO VGO
Kursholder: Geir Øvrevik og Ketil Østrem
Kurs 04: Eksperimentell grafiske teknikker i miniformat

Kurs 04: Eksperimentell grafiske teknikker i miniformat

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO Voksenopplæring
Kursholder: Anna Berthelsen
Kurs 05: Estetiske uttrykk skapt i lek med materialer, kropp og rom

Kurs 05: Estetiske uttrykk skapt i lek med materialer, kropp og rom

Barnehage Grunnskole 1-4 Kulturskole SFO
Kursholdere: Monica Klungland og Anne-Mette Liene
Kurs 06: Fysikk og kjemi i barnehagen

Kurs 06: Fysikk og kjemi i barnehagen

Barnehage
Kursholder: Adrian Kristinsønn Jacobsen
Kurs 07: Handlingskompetanse om vold og overgrep

Kurs 07: Handlingskompetanse om vold og overgrep

Barnehage Grunnskole 1-4 SFO
Kursholder: Ole Morten Mouridsen og Knut Katerås
Kurs 08: Historiebevissthet som ressurs i undervisning for bærekraftig utvikling.

Kurs 08: Historiebevissthet som ressurs i undervisning for bærekraftig utvikling.

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Ingvild Ruhaven og Hilde Kristin Røsstad
Kurs 09: Hva i all verden skal vi lese i barnehagen?

Kurs 09: Hva i all verden skal vi lese i barnehagen?

Barnehage
Kursholder: Agnes M. Bjorvand
Kurs 10: Hvordan bruke KI i skolen?

Kurs 10: Hvordan bruke KI i skolen?

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholder: Haakon Sundbø og Frank Reichert
Kurs 11: Hvordan forstå og møte uforståelig og utfordrende atferd

Kurs 11: Hvordan forstå og møte uforståelig og utfordrende atferd

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO
Kursholder: Anita Juveli
Kurs 12: Hvordan følge opp elever med dysleksi – en inkluderende undervisning

Kurs 12: Hvordan følge opp elever med dysleksi – en inkluderende undervisning

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Trude Husøy Malnes
Kurs 13: Hvordan gi alle elevene mestring i musikkfaget – uansett bakgrunn og forutsetninger

Kurs 13: Hvordan gi alle elevene mestring i musikkfaget – uansett bakgrunn og forutsetninger

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO
Kursholder: Jostein Skare
Kurs 14: Hvordan lage en skolehverdag på elevens premisser?

Kurs 14: Hvordan lage en skolehverdag på elevens premisser?

Grunnskole 1-4
Kursholdere: Karen Stenslund og Dag Nome
Kurs 15: Hvordan ruste de unge til voksenlivet?

Kurs 15: Hvordan ruste de unge til voksenlivet?

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Lene Holmen Berg og Charlotte Wiese Møll
Kurs 16: Hvordan skape elevengasjement i et flerspråklig klasserom?

Kurs 16: Hvordan skape elevengasjement i et flerspråklig klasserom?

Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholder: Elin Andreassen Håkegård
Kurs 17: Hvordan skape et trygt og godt læringsmiljø – faglig og sosialt

Kurs 17: Hvordan skape et trygt og godt læringsmiljø – faglig og sosialt

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO
Kursholder: Inger Bergkastet
Kurs 18: Hvordan undervise om krig og konflikt?

Kurs 18: Hvordan undervise om krig og konflikt?

Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholdere: Kari Strand og Marianne Nødtvedt Knudsen
Kurs 19: Hvorfor og hvordan lære barn om beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep?

Kurs 19: Hvorfor og hvordan lære barn om beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep?

Grunnskole 5-7
Kursholder: Emilie Forbes Holmen
Kurs 20: InSPIRErende naturfag

Kurs 20: InSPIRErende naturfag

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Gro Wollebæk
Kurs 21: Kampen om verdensmakten: USA og Kina

Kurs 21: Kampen om verdensmakten: USA og Kina

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Øystein Tunsjø
Kurs 22: Kosmiske spørsmål i naturfag

Kurs 22: Kosmiske spørsmål i naturfag

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Alexander Sellerholm
Kurs 23: Kunsten å være lekegod

Kurs 23: Kunsten å være lekegod

Barnehage
Kursholder: Terje Melås
Kurs 24: Lekbasert læring og undervisning av matematikk i barnehage og skole

Kurs 24: Lekbasert læring og undervisning av matematikk i barnehage og skole

Barnehage Grunnskole 1-4
Kursholder: Svanhild Breive
Kurs 25: Lærer uten rettebunker

Kurs 25: Lærer uten rettebunker

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Elin Normand
Kurs 26: Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø

Kurs 26: Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO Voksenopplæring
Kursholdere: Kjetil Fossheim og Ann Christin Helgesen Bjørke
Kurs 27: Læringsrik mat på SFO

Kurs 27: Læringsrik mat på SFO

SFO
Kursholder: Ingrid Dovland og Silje Fossli
Kurs 28: Låtskriverkurs

Kurs 28: Låtskriverkurs

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole VGO Voksenopplæring
Kursholder: Askil Holm
Kurs 29: Matematiske bevis: teori, praksis og historie

Kurs 29: Matematiske bevis: teori, praksis og historie

VGO Voksenopplæring
Kursholder: Snorre H. Christiansen
Kurs 30: #MINE GRENSER – Undervisning om seksuell trakassering

Kurs 30: #MINE GRENSER – Undervisning om seksuell trakassering

Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholder: Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes
Kurs 31: Modellering i matematikk

Kurs 31: Modellering i matematikk

Grunnskole 8-10
Kursholder: Stig Eriksen
Kurs 32: Muntlig samhandling i fremmedspråksklasserommet

Kurs 32: Muntlig samhandling i fremmedspråksklasserommet

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Eli-Marie D. Drange
Kurs 33: Musikk og flerspråklighet i samlingsstund

Kurs 33: Musikk og flerspråklighet i samlingsstund

Barnehage Grunnskole 1-4
Kursholder: Lars L. Iversen
Kurs 34: Opplevelsesbasert læring med VR, AR og koding i klasserommet

Kurs 34: Opplevelsesbasert læring med VR, AR og koding i klasserommet

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholder: Martin Smith-Garsen
Kurs 35: Playing Games in Class

Kurs 35: Playing Games in Class

Grunnskole 8-10 VGO
Kursholder: Erik Mustad og Marie Olsen
Kurs 36: På leit etter barns spor – å jobbe med pedagogisk dokumentasjon i barnehagen

Kurs 36: På leit etter barns spor – å jobbe med pedagogisk dokumentasjon i barnehagen

Barnehage
Kursholder: Lene C.H. Sirevåg og Renate Severinsen
Kurs 37: Religionsorakler i religionsundervisningen

Kurs 37: Religionsorakler i religionsundervisningen

Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholdere: Sissel Undheim og Christian Lomsdalen
Kurs 38: Sangglede og stemmebruk i grunnskolen

Kurs 38: Sangglede og stemmebruk i grunnskolen

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10
Kursholder: Hege Bjørnestøl Beckmann og Marius Lønskog Igland
Kurs 39: Sjakk i barnehage og skole

Kurs 39: Sjakk i barnehage og skole

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 SFO VGO Voksenopplæring
Kursholder: Bjarte Leer-Helgesen
Kurs 40: Studer smartere

Kurs 40: Studer smartere

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 VGO
Kursholdere: Vivian Kjelland og Marianne Tønnesen
Kurs 41: Tenkende klasserom i matematikk

Kurs 41: Tenkende klasserom i matematikk

Grunnskole 8-10
Kursholder: Håkon Raustøl og Kjetil Damsgaard
Kurs 42: Ulikheter som styrke

Kurs 42: Ulikheter som styrke

Barnehage
Kursholder: Tanja Bø Uggerud
Kurs 43: Undervisning i metode for tillit og samarbeid

Kurs 43: Undervisning i metode for tillit og samarbeid

Barnehage Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7 Grunnskole 8-10 Kulturskole SFO VGO Voksenopplæring
Kursholdere: Ronny Kolstad og Nils Erik H. Sunde
Kurs 44: Utvikling av barns følelser i barnehage og skole- samspill mellom hjerne, kropp og sinn

Kurs 44: Utvikling av barns følelser i barnehage og skole- samspill mellom hjerne, kropp og sinn

Barnehage Grunnskole 1-4
Kursholdere: Anette Andersen og Heine Steinkopf
Kurs 45: Wergelandfamilien og Kristiansand

Kurs 45: Wergelandfamilien og Kristiansand

Grunnskole 8-10 VGO Voksenopplæring
Kursholder: Bjarne Markussen
Kurs 46: Å knekke lesekoden på engelsk

Kurs 46: Å knekke lesekoden på engelsk

Grunnskole 1-4 Grunnskole 5-7
Kursholder: Patricia Pritchard