1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema

Kursholdere: Robert Didham og Bente Knippa Vestad, Høgskolen i Innlandet Kursbeskrivelse: Bærekraftig utvikling er et sentralt tema for tverrfaglig arbeid som setter på dagsorden skolens doble oppdrag med både dannelse og utdanning. For hvilke kompetanser er sentrale i møte med aktuelle samfunnsutfordringer? Hvordan kan vi ruste elevene til å aktivt bidra til bærekrafitg utvikling, og… Fortsett å lese 1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema

7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

Kursholder: Pål Roland, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Viktige faktorer påvirker stressopplevelsen. Hvordan kan vi motvirke og håndtere stressopplevelser på kort og lang sikt? Hvordan kan utfordrende atferd og stress henge sammen? Hvilken betydning spiller «self efficacy» – mestringstro, for opplevelsen av stress? Hvordan virker emosjonell støtte inn i slike situasjoner? Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

Kursholder: Marianne Lillesvangstu, Skoletrappa AS Kursbeskrivelse: Det gjør godt å roe ned. Lesestunder gir pustehull og rom for ettertanke og viktige samtaler i en ofte travel skolehverdag.Barne -og ungdomslitteraturen, den nyeste og den eldre, kan være gode kilder til underholdning, livsmestring og dybdearbeid med viktige temaer. Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj) Om kursholder: Marianne… Fortsett å lese 8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

Kursholder: Per Einar Garmannslund, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: I pågående statlige satsinger for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, står kartlegging og analyse sentralt som utgangspunkt for barnehage- og skolebaserte utviklingsprosesser. Det stiller nye krav til kompetanse på kartlegging og analysearbeid.Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyser for barnehage og skole vil kurset ta for seg: Grunnlag… Fortsett å lese 9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

10. Koding og algoritmisk tenkning – spillbasert

Kursholder: Kristina J. Andreasen og Ivar Wagle, Tell forlag Kursbeskrivelse: Skriv kode. Hent bananer. Redd verden.CodeMonkey er en spillbasert læringsressurs hvor elevene, med ekte kode, styrer en ape på jakt etter bananer. Spillet begynner med grunnleggende kodekonsepter, og bygger gradvis opp mot mer sammensatt og kompleks kode. Codemonkey er spesielt utviklet for lærere uten forkunnskaper… Fortsett å lese 10. Koding og algoritmisk tenkning – spillbasert

12. Matematikk på mellomtrinnet

Kursholder: Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Hvordan hjelper vi elevene til å tenke og snakke matematikk, resonnere og drøfte?Hvordan legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.… Fortsett å lese 12. Matematikk på mellomtrinnet

14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

Kursholder: Patricia Pritchard, Aschehoug Kursbeskrivelse: Fagfornyelsen: Hva har det å si for engelskfaget og undervisningen din i klasserommet? Hvordan skal barneskolen danne det viktige grunnlaget for alt det nye?Kurset gir deg en kort innføring i leseopplæring i engelsk og noen praktiske undervisningstips som du kan bruke i klasserommet i morgen. Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

Kursholder: Elisabeth Anvik, OsloMet Kursbeskrivelse: VOKAL LEK MED OSTINATERVi ønsker å gi alle som jobber i barnehage, skole, kulturskole, samt med kor og vokalgrupper et enkelt redskap til å skape gode, velklingende og allsidige vokale samspill. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme og tonehøyde. Workshopen vil… Fortsett å lese 16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

Kursholder: Vibeke Omberg, Cathinka Kopperud, Kristin Hop og Thor-Erik Rødland, Creaza Kursbeskrivelse: Creaza har i mange år vært et digitalt læremiddel med fokus på elevenes kreativitet, utforskning og produksjon. Til fagfornyelsen har Creaza også satset på komplette læremidler i flere fag. Til skolestart 2021 vil det finnes læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, engelsk, naturfag og KRLE.… Fortsett å lese 17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

Kursholder: Frank Westby, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse. Dette kurset gir deg et praktisk verktøy som vil øke… Fortsett å lese 19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

Kursholder: Jon Olav Sørhaug, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: De fleste elever i skolen bruker digitale verktøy i dag til skriving. Dette gir som kjent noen digitale utfordringer, men også mange nye muligheter i skriveopplæringa. Hvordan utnytter vi som er skrivelærere de mulighetene som ligger i den digitale teknologien? I dette kurset får du møte fersk… Fortsett å lese 21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

Kursholder: Annette Andersen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Kursbeskrivelse: Hjernen er ikke ferdig utviklet ved fødselen, men utvikler seg i et samspill med omgivelsene. Barnehage og skole har derfor en betydningsfull plass i hjernens utvikling. Vi har tradisjonelt vært opptatt av utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, men like viktig er… Fortsett å lese 25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

Kursholder: Ole Andre Bråten, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. På dette kurset får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering – og du lærer deg å forebygge faresituasjoner. Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj) Om kursholder: Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker… Fortsett å lese 26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

27. Hvordan lage instruksjonsvideoer til yrkesfag ved hjelp av mobilen?

Kursholder: Tore Næss, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: Bruk av selvproduserte videoer er et nyttig verktøy som gir elever mulighet til å innhente kunnskap på egne premisser. De kan se videoen flere ganger, i eget tempo og når de selv måtte ønske. På den måten kan man øke kvalitet på undervisningen og samtidig frigjøre mer tid… Fortsett å lese 27. Hvordan lage instruksjonsvideoer til yrkesfag ved hjelp av mobilen?

31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

Kursholder: Pelle Sandstrak Kursbeskrivelse: Pelle Sandstrak gestalter og forteller om de mennesker i skolen og samfunnet som så ham som en resurs ikke bare en belastning. En hyllest til pedagoger og ansatte som ga ham et selvbilde ved å törre å ta fram den positivt forstyrrede pedagogen inni seg. möte med elev i klasserommet konkrete… Fortsett å lese 31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

Kursholder: Ruth Aga og Annette Aarflot Iversen, Norges forskningsråd Kursbeskrivelse: Utforskning og tverrfaglighet er helt sentralt i de nye læreplanene. Men hva lærer elevene av å forske? Og hvordan skal vi få til utforsking i praksis?Dette har Nysgjerrigper og Hvorfor det? holdt på med lenge! Vår erfaring er at forskning skaper begeistring og motivasjon hos… Fortsett å lese 33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

Kursholder: Marion Arntzen og Mona Renolen, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Det finnes et kjønnsmangfold blant barn som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens oppvekst. Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har… Fortsett å lese 34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

35. Skjermopptak med OBS Studio og iPad

Kursholder: Morgan Konnestad, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: I dette kurset vil man få demonstrert og prøvd ut hvordan man kan foreta skjermopptak i god kvalitet med OBS Studio. Dette er et kraftig, helt gratis program, med mange muligheter. Det vil også bli demonstrert hvordan man kan ta skjermopptak ved bruk av iPad. Skjermopptak kan brukes… Fortsett å lese 35. Skjermopptak med OBS Studio og iPad