Påmelding

Påmelding til stevnet i 2024 åpner 10. juni 2024, med påmeldingsfrist 4. september.

PÅMELDING; KLIKK HER

NB: Ut fra aktiviteter og arbeidsmåter i kursene vil det være antallsbegrensning på ca. 20 av de nærmere 50 kursene på stevnet. Det innebærer at disse kursene lukkes for påmelding etter hvert som de fylles opp – ut fra «første-mann-til-mølla»-prinsippet.
De øvrige kursene angitt med «ingen antallsbegrensning» vil være åpne for alle som melder seg på fram til påmeldingsfristen 4. september. 

Stevneavgift
Stevneavgiften er på 450 kr per deltakende ansatt.
Skolen/barnehagen faktureres i etterkant av stevnet.