Home

Velkommen til Sørlandsk lærerstevne!

20. oktober 2023 – UiA, Campus Kristiansand

Sørlandske lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Arrangementet samler hvert år rundt 2500 deltakere på Campus Kristiansand.

PÅMELDING FREMDELES MULIG!
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6. september. Enkelte kurs er fulltegnet, men det er fremdeles mulig å melde seg på kurs med ledig kapasitet. Alle kurs har nå antallsbegrensning.

Siste frist for påmelding: fredag 29. september.

Åpningsforedrag 2023

Når ansvaret tynger

Om mestring av barnehage- og skolehverdagen

Terje Mesel: Hvordan kan vi forstå og anvende begreper som ansvar og tillit på en bærekraftig (robust) måte, slik at vi ikke utmattes i en krevende arbeidshverdag.