VELKOMMEN TIL SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22.OKTOBER 2021

Årets stevne blir digitalt basert som følge av koronaen og smittevernhensyn.
Vi ønsker alle velkommen til en dag med faglig påfyll av høy kvalitet og inspirasjon.
Kurstilbudet vil være klart månedsskiftet mai/juni.

OM SØRLANDSK LÆRERSTEVNE
Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i barnehage og skole på Agder, med ca. 2500 deltakere. Sørlandsk lærerstevne er en stiftelse som Utdanningsforbundet i Agder står bak, og arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Universitetet i Agder.