Home

Velkommen til Sørlandsk lærerstevne!

20. oktober 2023 – UiA, Campus Kristiansand

Sørlandske lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Arrangementet samler hvert år rundt 2500 deltakere på Campus Kristiansand.

PÅMELDING TIL KURS åpner 5.juni 2023

Åpningsforedrag 2023

Når ansvaret tynger

Om mestring av barnehage- og skolehverdagen

Terje Mesel: Hvordan kan vi forstå og anvende begreper som ansvar og tillit på en bærekraftig (robust) måte, slik at vi ikke utmattes i en krevende arbeidshverdag.