STEVNET i 2020 ER AVLYST

Neste års Sørlandske lærerstevne er 22.oktober 2021, og vi ønsker alle velkommen til en dag med faglig påfyll av høy kvalitet og inspirasjon.

OM SØRLANDSK LÆRERSTEVNE
Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i barnehage og skole på Agder, med ca. 2500 deltakere. Sørlandsk lærerstevne er en stiftelse som Utdanningsforbundet i Agder står bak, og arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Universitetet i Agder.