AVLYSNING 2020: Sørlandsk lærerstevne fredag 16.oktober 2020 er dessverre AVLYST.

På grunn av konsekvensene koronapandemien har medført vil det ikke være mulig å arrangere et så stort og komplekst arrangement med tradisjonelt opp mot 2500 deltakere fordelt på 60 kurs.
Styret for Sørlandsk lærerstevne har nøye vurdert ulike alternative måter å gjennomføre stevnet på, men konklusjonen er at stevnet i 2020 er avlyst.

Vi beklager de eventuelle ulemper dette måtte medføre for ansatte i barnehage- og skolesektorene på Agder.

Neste års Sørlandske lærerstevne er 22.oktober 2021, og vi ønsker alle velkommen til en dag med faglig påfyll av høy kvalitet og inspirasjon.

OM SØRLANDSK LÆRERSTEVNE
Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i barnehage og skole på Agder, med ca. 2500 deltakere. Sørlandsk lærerstevne er en stiftelse som Utdanningsforbundet i Agder står bak, og arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Universitetet i Agder.