Kontakt

Henvendelser om Sørlandsk lærerstevne rettes til: post-sl@uia.no eller Sørlandsk lærerstevne v/Universitetet i Agder Avdeling for lærerutdanning Postboks 422 4604 Kristiansand S

       
Spørsmål om:      
Kurstilbudene Ottar Michaelsen (Kursansvarlig) ottar.michaelsen@uia.no tlf. 38 14 10 65
  Ann Birgitte Tveiten ann.birgitte.tveiten@uia.no tlf. 37 23 30 19
       
Kurspåmelding Trond Bjarne Hansen trond.b.hansen@uia.no tlf: 38 14 11 97
       
Læremiddelutstillingen Line Frøysaa Eriksen line.f.eriksen@uia.no tlf: 38 14 12 20
       

Styret for Sørlandsk lærerstevne

Trude Jacobsen Leder
Frank Egeland Utstillingsansvarlig
Bodil Fjelde Kasserer
Hanne Hansson Sekretær
Anne Chatrine Fodstad Styremedlem
Solfrid Kasti Styremedlem
Silje Gran Aanensen Nestleder

Prosjektgruppa

Prosjektleder Ottar Michaelsen
Ottar Michaelsen
Prosjektleder
Ann Birgitte Tveiten
Line Frøysaa Eriksen
Læremiddelutstilling
© Sørlandske lærerstevne 2021