4. En god start i livet

Kursholder: May Britt Drugli, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) Kursbeskrivelse: Dette kurset vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt vise til pågående prosjekter i barnehagen. Følgende tema vil bli belyst: Små barns grunnleggende behov-Hva kjennetegner en god overgang fra hjem til barnehage?-Eksempler fra prosjektet «Liten og ny i barnehagen»-Barnehagekvalitet – hva er det?-Hva… Fortsett å lese 4. En god start i livet

6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

Kursholder: Elin Ødegård, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Hvordan kan vi forstå kvalitet. og på hvilken måte kan kvalitetsarbeidet ledes? Dette er to sentrale spørsmål som vil bli drøftet. Personalets kompetanse er viktig for barnehagens kvalitet. og igangsetting av kompetansebyggingstiltak vil føre til dilemmaer og utfordringer. Identifisering og analyser av dilemmaer kan åpne opp for en… Fortsett å lese 6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

Kursholder: Pål Roland, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Viktige faktorer påvirker stressopplevelsen. Hvordan kan vi motvirke og håndtere stressopplevelser på kort og lang sikt? Hvordan kan utfordrende atferd og stress henge sammen? Hvilken betydning spiller «self efficacy» – mestringstro, for opplevelsen av stress? Hvordan virker emosjonell støtte inn i slike situasjoner? Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

11. Lek og læring for livet

Kursholder: Svanaug Lunde, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Om vi velger å stoppe opp og reflektere over begrepene samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner, finner vi at det sannsynligvis finnes mange ulike oppfatninger… Fortsett å lese 11. Lek og læring for livet

16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

Kursholder: Elisabeth Anvik, OsloMet Kursbeskrivelse: VOKAL LEK MED OSTINATERVi ønsker å gi alle som jobber i barnehage, skole, kulturskole, samt med kor og vokalgrupper et enkelt redskap til å skape gode, velklingende og allsidige vokale samspill. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme og tonehøyde. Workshopen vil… Fortsett å lese 16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

Kursholder: Ingrid Midteide Løkken, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Dette kurset tar utgangspunkt i kapittel 8 i barnehageloven. Her vil det gjøres rede for innholdet i paragraf 41, 42 og 43, og hvilke konsekvenser dette har for barnehagenes praksis. Betydningen av et godt systematisk arbeid løftes frem. I tillegg diskuteres ulike dilemmaer som kan oppstå i… Fortsett å lese 23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

Kursholder: Annette Andersen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Kursbeskrivelse: Hjernen er ikke ferdig utviklet ved fødselen, men utvikler seg i et samspill med omgivelsene. Barnehage og skole har derfor en betydningsfull plass i hjernens utvikling. Vi har tradisjonelt vært opptatt av utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, men like viktig er… Fortsett å lese 25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

Kursholder: Ole Andre Bråten, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. På dette kurset får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering – og du lærer deg å forebygge faresituasjoner. Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj) Om kursholder: Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker… Fortsett å lese 26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Kursholder: Anett Holmvik, Den blå appelsin Kanvas-barnehage Kursbeskrivelse: I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan gjør man ord om til praksis? I Den blå appelsin Kanvas-barnehage har store og små brukt nysgjerrighet og lek som utgangspunkt for å… Fortsett å lese 29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

30. Med to land i hjertet

Kursholder: Anne-Linn Bang, Enerhaugen barnehage Oslo Kursbeskrivelse: Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, tilhørighet og inkludering i barnehagen. Kursholder vil gjennom en praksisnær tilnærming vise hvordan barnehagen kan være med på å styrke alle barns identitet og stolthet over egen bakgrunn. Dette skjer blant annet gjennom å ta i… Fortsett å lese 30. Med to land i hjertet

31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

Kursholder: Pelle Sandstrak Kursbeskrivelse: Pelle Sandstrak gestalter og forteller om de mennesker i skolen og samfunnet som så ham som en resurs ikke bare en belastning. En hyllest til pedagoger og ansatte som ga ham et selvbilde ved å törre å ta fram den positivt forstyrrede pedagogen inni seg. möte med elev i klasserommet konkrete… Fortsett å lese 31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

32. Musikk i barnehagen

Kursholder: Lars Lødemel Iversen, Musikkbarn.no Kursbeskrivelse: Dette er et kurs i praktisk bruk av musikk i barnehagen. Denne digitale utgaven av kurset vil være stappet med variert sangrepertoar, historier fra praksisfeltet og en god dose godt humør. Deltakerne får eksempler på sanger og sangleker, samt ulik instrumentbruk med blant annet gitar, ukulele, munnspill og rytmeinstrumenter.… Fortsett å lese 32. Musikk i barnehagen

34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

Kursholder: Marion Arntzen og Mona Renolen, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Det finnes et kjønnsmangfold blant barn som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens oppvekst. Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har… Fortsett å lese 34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk