Kurs 42: Ulikheter som styrke

Et godt arbeidsmiljø er som et mattestykke. Alle medarbeidere teller. Det er summen av alle kollegers innsats som skaper bedriftens kultur og resultat. Hun vil snakke om at vi må være bevisst vår egen innsats, og inspiseres til handlekraft for fremtiden. Du er viktig for å skape det arbeidsmiljøet du ønsker deg!

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Tanja Bø Uggerud er førskolelærer med videreutdanning i ulike ledelse fag og med en Master i ledelse ved UIA. Tanja har 20 års erfaring som leder, og har gjennom eget firma «Raus Ledelse», levert nærmere 400 foredrag. Fra høsten 2022 har Tanja også jobbet som regionsdirektør i Oslo for Norlandia barnehagene.