Kurs 33: Musikk og flerspråklighet i samlingsstund

Kurs om inkluderende aktiviteter i barnehagen og skole trinn 1-4 med fokus på musikk og flerspråklighet.

Velkommen til kurs i musikk og flerspråklighet i barnehagen. Kurset byr på nytt sang og musikkrepertoar, samt kjente sanger i nye varianter. I tillegg presenteres faglige perspektiver og erfaringer med flerspråklighet og hvordan skape en inkluderende praksis i barnehage og skole. Dette er et praktisk kurs med aktiv deltagelse fra alle påmeldte. Kursmateriell blir tilgjengelig i etterkant. Dette blir noen morsomme og lærerike timer med mye sang, sanglek, musikkaktiviteter og praksisnære historier.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Lars L. Iversen jobber som flerspråklig veileder i Ullensaker kommune, og bruker musikk verktøy i inkluderingsarbeidet i barnehagene. Han har bakgrunn som pedagogisk leder og musikkpedagog, og har holdt kurs i musikk for barnehageansatte i mange år. Lars har utdanning som barnehagelærer, videreutdanning i spesialpedagogikk, Barns språkutvikling og musikkdidaktikk for barnehage og grunnskole.