Kurs 06: Fysikk og kjemi i barnehagen

Selv om mange er interessert i å trekke inn naturfag i barnehagen, oppleves det ofte som vanskelig og skolerettet. I dette kurset jobber vi med å gi deltagerne praktiske verktøy for å jobbe med naturfag på en måte som er i tråd med rammeplanens verdigrunnlag. Målet er å støtte barnas rike og meningsfylte erfaringer med naturfenomener gjennom et helhetlig og lek-basert syn på læring. Vi ser spesielt på fenomener knyttet til fysikk og kjemi, men ingen forhåndskunnskaper kreves.
I kurset ser vi på metoder, prøver ut og diskuterer aktiviteter i grupper og utvikler ressurser til senere bruk i egen praksis.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Adrian Kristinsønn Jacobsen forsker på naturfag for de yngste barna i barnehagen, og hvordan naturen kan støtte dette. Han er opptatt av å formidle moderne perspektiver i naturfag i barnehagen, og å støtte barnehagepersonalet i å finne en tilnærming til naturfag som er i tråd med barnehagens verdigrunnlag.