Kurs 07: Handlingskompetanse om vold og overgrep

Kurset tar utgangspunkt i Stine Sofies Stiftelse sin handlingskompetansemodell. Formålet med kurset er å styrke barnehage- og skoleansatte, samt andre som jobber med barn sin evne til å se og handle ved mistanke og bekymring for at et barn er utsatt for vold og overgrep.
Handlingskompetansemodellen er bygd opp av fem elementer:

  • Kunnskap om vold og overgrep, samt hvordan samtale med barn.
  • Personlig faktorer: Forholdet til egen barndom og hvordan skape mot og vilje til å handle
  • Tro på systemet: Hvordan skape best mulig relasjon og tillitt til systemet
  • Organisasjonskultur: Skape aksept på arbeidsplassen for å drøfte og handle ved bekymring. Skrevne og uskrevne regler og rutiner.
  • Barnesyn/ verdisyn: Hvordan er vi i møte med barn og hvor mye tror vi på dem? Hvordan påvirker det praksis?

Det blir også presentert resultater fra evaluering og foreløpige forskningsresultater (FHI) fra tiltaket.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Ole Morten Mouridsen har jobbet i barnehagesektoren i 20 år før han begynte i Stine Sofies Stiftelse som kursholder og rådgiver i 2018.
Knut Katerås har bakgrunn fra barnevernssektoren og som fosterfar. Han begynte i kursholder og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse i 2022.