Kurs 11: Hvordan forstå og møte uforståelig og utfordrende atferd

Psykisk helse i barnehage og skole

«Kristian kommer til barnehagen/ skolen, han er mørk i blikket og når du tar kontakt med svarer han deg på en måte som du kjenner at provoserer deg…. Typisk dårlig dag, men hva skal du gjøre?»

I alle barnehager og klasserom finnes barn som kan ha en uforståelig atferd for de rundt. Alle barn ønsker å mestre hverdagen sin, selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut. Noen ganger er det vanskelig å klare se bak atferden og forstå hva barnet trenger av de voksne. Ved å få økt kunnskap kan du få en bedre forståelse for de barna du jobber med, slik at du kan føle deg tryggere til å stå i ulike situasjoner du møter på. Kurset bygger på teori hentet fra traume- og utviklingspsykologi, med praksisnære eksempler på tiltak og verktøy og refleksjonsoppgaver underveis som knytter det teoretiske innholdet opp til din egen praksishverdag.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Anita Juveli har master i spesialpedagogikk, psykososiale lærevansker og videreutdanning i veiledning og endringsledelse. Hun jobber ved behandlingsskolen til Barneseksjonen for psykisk helse, Oslo Universitetssykehus i et utadrettet veiledningsteam som støtter skoler i utfordrende situasjoner. Hun har lang erfaring fra praksisfeltet. Hun jobber i tillegg som foredragsholder og har skrevet tre bøker som er utgitt ved Fagbokforlaget: «Psykisk helse i skolen», «Psykisk helse i barnehagen» og «Assistenthåndboka»