Kurs 43: Undervisning i metode for tillit og samarbeid

Det er bred enighet om at tillit og samarbeid er bra, samtidig er det mye usikkerhet om hva tillit er, og hvordan vi motiverer til samarbeid. I denne undervisningen blir du kjent med tre kunnskapsbaserte modeller for etablering av tillit, motivasjon og samarbeid, – og hvordan de knyttes sammen i en metode for tillit og samarbeid gjennom imøtekommelse av sosiale behov.

  • Hva er tillit?
  • Sosiale behov / hvordan motivere til samarbeid
  • Tillitsvekkende holdninger og adferd
  • Raskeste veien til tillit
  • Metode for tillit og samarbeid
  • Største hinder for suksess

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Ronny Kolstad er Arbeids- og utdanningsspesialist med 8 års erfaring fra samarbeid med mennesker med alvorlige psykiske lidelser, rus- og avhengighetsproblematikk. Han benytter metode for tillit og samarbeid i møte med pasienter, pårørende, arbeidsgivere og kolleger. Han har undervist i metoden for IPS jobbspesialister på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Ronny underviser også om «ADHD i arbeidslivet» for voksne som har fått diagnosen ADHD og deres nærstående. Undervisningen om tillit og samarbeid er utarbeidet av Ronny Kolstad og Ellen Ånestad Moen som begge jobber i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus i Kristiansand

Nils Erik H. Sunde er sykepleier med spesialisering med 19 års erfaring fra samarbeid med mennesker med alvorlige psykiske lidelser, rus- og avhengighet og voldsproblematikk. Han har jobbet 14 år i enhet for sikkerhetspsykiatri på PSA og 5 år i FACT (Flexible Assertive Community Treatment) som er et fleksibelt oppsøkende behandlingsteam for mennesker med psykoselidelse. Han er ansvarlig MAP-instruktør for DPS Solvang. MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge aggresjons- og voldsproblematikk i helse og sosialsektoren. Han har også et fagbrev i Barne- og ungdomsarbeid og har jobbet et år på skole som hjelpelærer i en 4.klasse og 1 år i barnehage.