Kurs 44: Utvikling av barns følelser i barnehage og skole- samspill mellom hjerne, kropp og sinn

Vi har veldig god forståelse av – og det er gjort mye forskning på – hvordan vi skal stimulere til motorisk og kognitiv utvikling. I dette kurset vil vi ha fokus på utvikling av følelser. Det er den følelsesmessige utviklingen som sørger for psykisk robusthet og god psykisk helse. For å forstå hvordan følelsesmessig utvikling foregår, brukes modellen om den tredelte hjernen. Jo høyere man beveger seg opp i hjernens hierarkiske strukturer, jo mer økes kompleksitetsnivået. Denne modningsrekkefølgen er bestemmende for hvor barnets nærmeste utviklingssone er – og hva som kan støtte modningen. Vi møter ofte barn «for høyt», utviklingsmessig sett: Vi ønsker stadig gå i dialog med barn, men det er ikke alltid barn er klare for å ta imot ord. Kurset vil ta for seg hvordan barnehage og skole kan støtte utviklingen av følelser gjennom lek eller andre typer opplevelser.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Anette Andersen er ansatt ved RVTS Sør. Utdannet psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Har arbeidet med: Klinisk psykologisk utredning og behandling av barn, voksne og familier. De senere årene med prosjektledelse, fagutvikling, fagformidling, prosessledelse og veiledning,

Henie Steinkopf er psykolog og fagleder ved RVTS Sør. PhD, spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi.
Har arbeidet med: Klinisk psykologisk behandling av barn, voksne og familier, veiledning, undervisning, konsultasjon, prosessarbeid og ledelse.