Kurs 24: Lekbasert læring og undervisning av matematikk i barnehage og skole

På dette kurset skal vi jobbe med følgende problemstillinger:
Hvorfor er lek viktig for læring generelt og for læring av matematikk spesielt?
Hva slags type lek passer til matematikklæring i barnehage og skole?
Hvilke lærer- eller barnehagelærer-roller bør man øve seg på for å legge til rette for god lekbasert læring i matematikk?

På kurset diskuterer vi de ovenfor nevnte problemstillingene, samt diskuterer og planlegger opplegg som kan legge til rette for lekbasert læring i barnehage og skole. Målet er at deltakerne skal sitte igjen med både teoretisk innsikt og konkrete opplegg de kan ta med seg tilbake til sin barnehage eller skole.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september.

Svanhild Breive er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser er læring av matematikk i barnehage og begynneropplæring med spesielt fokus på lek og kroppens rolle i barns tenking og læring.