Kurs 23: Kunsten å være lekegod

Lekekultur i en endret barndom
Lek, språk og forebygging av krenkelse (mobbing)
Støtte til lek, hvordan og hvorfor
Overgang til skole- og NORMSFORDELING

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Terje Melås