Åpningsforedrag: Når ansvaret tynger – Om mestring av barnehage- og skolehverdagen

Ansatte i barnehage og skole forteller ofte at de har en fantastisk jobb. Men også at de ofte står i en ‘skvis’. Knappe ressurser, adferds- og læringsproblematikk, lange arbeidsdager og foresatte med høye forventninger – kan gjøre arbeidshverdagen krevende. I dette foredraget skal vi ta med oss noen erfaringer fra helsevesenet inn i barnehage- og skolehverdagen. Hvordan kan vi forstå og anvende begreper som ansvar og tillit på en bærekraftig (robust) måte, slik at vi ikke utmattes i en krevende arbeidshverdag – men kan stå i et både givende og krevende arbeid over tid?

Terje Mesel er professor i etikk ved Universitetet i Agder og har profesjonsetikk og klinisk etikk som sitt spesialfelt. Mesel er en aktiv formidler og forfatter av en rekke bøker, deriblant «Når noe går galt-fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014), «Vilje til frihet» (2017) og «Shame’s unwelcome interruption and responsive movements» (2021).

SE OPPTAK AV ÅPNINGSFOREDRAGET HER

LAST NED POWERPOINT-PRESENTASJONEN NEDENFOR: