Kurs 01: Arbeid med skjønnlitteratur og muntlighet i klasserommet

Før pause:
Å lese, erfare og forstå skjønnlitteratur i klasserommet. Det er behov for å lese mer barne- og ungdomslitteratur i norske klasserom, og det fins utallige innganger til dette. Denne økten gir eksempler på både dialogiske og estetiske innganger til litteratur. Vi gjør læreren i stand til å åpne tekstene for elevene og legge til rette for nysgjerrighet, leselyst og gryende litterær kompetanse.

Etter pause:
Å undervise i muntlighet. Muntlighet som grunnleggende ferdighet er den ferdigheten som blir minst vektlagt i norske klasserom. Det legges ofte opp til muntlige undervisningsformer, men det gis generelt lite spesifikk undervisning i muntlighet. I denne delen av økten skal vi gi en teoretisk innramming og komme med praktiske innfallsvinkler til det å forbedre elevenes muntlige ferdigheter.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
PÅMELDINGSFRIST: 4. september

Gro Ulland er høyskolelektor på Høgskolen på Vestlandet der hun underviser på grunnskolelærerutdanningen. Ulland ble utnevnt til «merittert underviser» i 2023 og hun er særlig opptatt av lese- og skrivekunnskap, barne- og ungdomslitteratur og litteratursamtalen og de estetiske arbeidsprosessene i klasserommet. Gro Ulland er forfatter på blant annet Ordriket 1-7, Fagbokforlagets norskverk for barnetrinnet.

Christian Bjerke er førstelektor ved Høgskolen i Østfold og jobber med grunnskolelærerutdanningen. Hans faglige interesser er begynneropplæringen i norskfaget, litteraturdidaktikk, muntlighet og retorikk, og han jobber også med drama som metode i norskfaget. Christian Bjerke har lenge arbeidet med læreplaner og læreplanforståelse og han ledet læreplangruppa for norsk i Fagfornyelsen. Han var styreleder i Landslaget for norskundervisning. Bjerke er forfatter på Ordriket 1-7, Fagbokforlagets norskverk for barnetrinnet,