Kurs 02: Autisme og tilrettelegging på skolen

Mer utfyllende kursinfo kommer.


ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Gro Holmquist er utdannet som Klinisk Vernepleier i kognitiv atferdsterapi(KAT), Sertifisert Circle of security veileder, PMTO terapeut (Parent Management training-Oregon), Kognitiv adferdsterapeut, Sinnemestringsterapeut- Brøset modellen, Marte Meo terapeut, Autismekonsulent, Familieveileder Avdeling for Spesialiserte Tiltak (AST), samt erfaring fra barnevern, barnehage og skole. Hun har 25 års erfaring med autisme fra Asker kommune, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune. Jobber nå som autismeveileder i PPT.