Kurs 25: Kommunikasjon, konfliktløsning og læringsprosesser i relasjoner med barn

KURSROM: B1 018

De vanskelige situasjonene, sterke følelser, utagering og aggresjon

I løpet av en vanlig dag i barnehager og skoler er det mange situasjoner som lett kan bli til konflikter, hvor enkelte barn reagerer sterkt, blir sinte, rasende, lei seg eller såret. Og ikke gjør det voksne ønsker, eller ikke aksepterer voksnes forsøk på grensesetting. I disse situasjonene blir vår evne til å være tydelige og autoritative voksne, som både kan lede og samtidig ivareta barnet satt spesielt på prøve.
I dette kurset lærer du flere praktisk-pedagogiske modeller som viser deg ser på hvordan lede vanskelige situasjoner, løse konflikter og jobbe med barnets sterke følelser, utagering mm. Blant annet lærer du om de fem fasene i lærings- og utviklingsstøttende konfliktløsning. Modellen kan også brukes til å forbedre og skape struktur i samarbeide mellom de voksne, i barnehage og skole, og også med foreldre.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Hans Holter Solhjell er pedagog med lang erfaring fra veiledning, kurs og utdanning for barnehager, skoler og foreldre med hovedfokus på konfliktløsning og å skape læringsprosesser i utfordrende situasjoner. Du kan lese mer om Hans Holter Solhjell på www.famlab.no og www.foreldrekompetanse.no.