Kurs 24: Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen

Hvordan utfordre normer i undervisningen?

Mange lærere kjenner på usikkerhet og utrygghet når det kommer til å undervise om kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette fordi flere profesjonsutdanninger, slik som lærerutdanningen, ikke har hatt et tilstrekkelig fokus på tematikken kjønns- og seksualitetsmangfold. Derfor ønsker vi å tilby et kurs som kan gi lærere noen verktøy slik at de kan bli tryggere på å ta opp tematikken.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Thea Litschi, rådgiver: Utdannet lektor fra UiA. To års erfaring fra videregående skole. Skrev masteroppgave om seksualundervisning på norske skoler, med fokus på LHBT+. Har skrevet boken «Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen – en metodebok for lærere», som er utgangspunktet for dette kurset.