Kurs 26: Kunsten å lage gode historier sammen med barn

KURSROM: 46 215

Gjennom kurset skal deltakerne få erfaring med oppbygging og virkemidler i en god historie. Deltakerne skal bli kjent med ulike innfallsvinkler og metoder for å skape historier sammen med barn. Inspirasjonskilder til historiene kan for eksempel være barnas fantasi, tegninger, kostymer, rekvisitter, materialer, musikk og kunst.
Når vi slipper løs fantasien kan alt skje og det umulige bli mulig. Historiene vil bli nyskapende og kreative, der barna er aktive deltakere i skaperprosessen og muligens også i formidlingen.
Kurset vil bestå av praktiske øvelser, teori og eksempler fra barnehagen. Kurset krever ingen forkunnskaper.

POWERPOINT OG MATERIELL

Birgitte Stien Nordbø har jobbet 18 år som pedagogisk leder i barnehage og 20 år med scenekunst med og for barn. Hun arbeider som universitetslektor i drama og teater ved barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Agder.