Kurs 27: Kunstig intelligens: Bildeskaping i endring

KURSROM: H1 023

Syntografiets inntog i skapende fag – endringer, muligheter og utfordringer

Kurset vil ta for seg bildeskaping gjennom bruk av AI (kunstig intelligens) – gjerne kalt syntografier. I kurset vil deltakere selv skape bilder, utforske metodikk og problematisere mulighetene som kunstig intelligens gir i visuelt skapende fag. Det blir også presentert hvordan bildeskaping gjennom AI er i stadig endring, og vil være en oppdatert presentasjon av hvor AI-bildeskaping er når kurset avholdes. Kunstig intelligens og utvikling av bilder gjennom bruk av tekst (og egne fotografier) er i stadig endring og utvikling. Kurset vil prøve å utfordre deltakere til selv å jobbe med hvordan fremtidens skapende fag kan bruke slike verktøy som en naturlig del av skapende prosesser.

ANTALLSBEGRENSNING: 15
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Jørund Føreland Pedersen jobber som universitetslektor på Visuelle og sceniske fag ved Fakultet for kunstfag på Universitetet i Agder. Pedersen har selv jobbet med kunstig intelligens i utstillingen «XSILO» ved Agder Kunstsenter, som regnes som den første utstillingen i Norge som er laget utelukkende med AI-basert bildeteknologi. Pedersen jobber både på bachelorgraden i Visuell kunst og formidling, Master i kunstfag og i lærerutdanningen innen kunst og håndverk. Han har også ti års undervisningserfaring fra videregående skole.
Pedersen har gjort forskning på bruk av AI-genererte bilder knyttet til kunst og håndverkslærerstudenter på Universitetet i Agder. Funn ble presentert under NERA-konferansen på Oslo MET 2023, og blir også tatt med i kurset.