Åpningsforedrag: Når ansvaret tynger – Om mestring av barnehage- og skolehverdagen

Hvordan kan vi forstå og anvende begreper som ansvar og tillit på en bærekraftig (robust) måte, slik at vi ikke utmattes i en krevende arbeidshverdag