36. Å tenke med tekster – om essay som undervisningsmetode

Kursholder: Jostein Saxegaard, Rosenvilde vgs Kursbeskrivelse: Kurset er en innføring i essay som metode, både som en bestemt tilnærming til tekster, og som konkrete teknikker for å skrive essay. Kurset inneholder en rekke praktiske tips og undervisningsopplegg for arbeid med essayistisk form, innhold og språk, samt tips til modelltekster og nyttige resurser for videre fordypning.… Fortsett å lese 36. Å tenke med tekster – om essay som undervisningsmetode

35. Skjermopptak med OBS Studio og iPad

Kursholder: Morgan Konnestad, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: I dette kurset vil man få demonstrert og prøvd ut hvordan man kan foreta skjermopptak i god kvalitet med OBS Studio. Dette er et kraftig, helt gratis program, med mange muligheter. Det vil også bli demonstrert hvordan man kan ta skjermopptak ved bruk av iPad. Skjermopptak kan brukes… Fortsett å lese 35. Skjermopptak med OBS Studio og iPad

34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

Kursholder: Marion Arntzen og Mona Renolen, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Det finnes et kjønnsmangfold blant barn som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens oppvekst. Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har… Fortsett å lese 34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

Kursholder: Ruth Aga og Annette Aarflot Iversen, Norges forskningsråd Kursbeskrivelse: Utforskning og tverrfaglighet er helt sentralt i de nye læreplanene. Men hva lærer elevene av å forske? Og hvordan skal vi få til utforsking i praksis?Dette har Nysgjerrigper og Hvorfor det? holdt på med lenge! Vår erfaring er at forskning skaper begeistring og motivasjon hos… Fortsett å lese 33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

32. Musikk i barnehagen

Kursholder: Lars Lødemel Iversen, Musikkbarn.no Kursbeskrivelse: Dette er et kurs i praktisk bruk av musikk i barnehagen. Denne digitale utgaven av kurset vil være stappet med variert sangrepertoar, historier fra praksisfeltet og en god dose godt humør. Deltakerne får eksempler på sanger og sangleker, samt ulik instrumentbruk med blant annet gitar, ukulele, munnspill og rytmeinstrumenter.… Fortsett å lese 32. Musikk i barnehagen

31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

Kursholder: Pelle Sandstrak Kursbeskrivelse: Pelle Sandstrak gestalter og forteller om de mennesker i skolen og samfunnet som så ham som en resurs ikke bare en belastning. En hyllest til pedagoger og ansatte som ga ham et selvbilde ved å törre å ta fram den positivt forstyrrede pedagogen inni seg. möte med elev i klasserommet konkrete… Fortsett å lese 31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

30. Med to land i hjertet

Kursholder: Anne-Linn Bang, Enerhaugen barnehage Oslo Kursbeskrivelse: Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, tilhørighet og inkludering i barnehagen. Kursholder vil gjennom en praksisnær tilnærming vise hvordan barnehagen kan være med på å styrke alle barns identitet og stolthet over egen bakgrunn. Dette skjer blant annet gjennom å ta i… Fortsett å lese 30. Med to land i hjertet

29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Kursholder: Anett Holmvik, Den blå appelsin Kanvas-barnehage Kursbeskrivelse: I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan gjør man ord om til praksis? I Den blå appelsin Kanvas-barnehage har store og små brukt nysgjerrighet og lek som utgangspunkt for å… Fortsett å lese 29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

28. Inspirerende naturfag!

Kursholder: Gro Wollebæk, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Kurset Inspirerende naturfag viser ulike tilnærmingsmetoder til et naturfaglig tema og hvordan man kan jobbe tverrfaglig. Kursholder vil fortelle og vise hvordan du med enkle grep kan gjennomføre en praktisk og utforskende naturfagsundervisning. Det hele knyttes opp mot kjerneelementene, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i den nye læreplanen. Tidspunkt for… Fortsett å lese 28. Inspirerende naturfag!

27. Hvordan lage instruksjonsvideoer til yrkesfag ved hjelp av mobilen?

Kursholder: Tore Næss, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: Bruk av selvproduserte videoer er et nyttig verktøy som gir elever mulighet til å innhente kunnskap på egne premisser. De kan se videoen flere ganger, i eget tempo og når de selv måtte ønske. På den måten kan man øke kvalitet på undervisningen og samtidig frigjøre mer tid… Fortsett å lese 27. Hvordan lage instruksjonsvideoer til yrkesfag ved hjelp av mobilen?

26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

Kursholder: Ole Andre Bråten, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. På dette kurset får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering – og du lærer deg å forebygge faresituasjoner. Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj) Om kursholder: Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker… Fortsett å lese 26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

Kursholder: Annette Andersen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Kursbeskrivelse: Hjernen er ikke ferdig utviklet ved fødselen, men utvikler seg i et samspill med omgivelsene. Barnehage og skole har derfor en betydningsfull plass i hjernens utvikling. Vi har tradisjonelt vært opptatt av utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, men like viktig er… Fortsett å lese 25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

24. Fagfornyelsen gjennom Dembra: mangfold og inkludering i praksis

Kursholder: Georg Kristoffer B. Fjalsett, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter Kursbeskrivelse: Dembra er en nasjonal satsning med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og som tilbys alle skoler i hele landet. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har ansvar for gjennomføringen på Sørlandet. Ved hjelp av en helhetlig filosofi og fagdidaktiske perspektiver er satsningens mål å forebygge utenforskap gjennom å styrke… Fortsett å lese 24. Fagfornyelsen gjennom Dembra: mangfold og inkludering i praksis

23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

Kursholder: Ingrid Midteide Løkken, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Dette kurset tar utgangspunkt i kapittel 8 i barnehageloven. Her vil det gjøres rede for innholdet i paragraf 41, 42 og 43, og hvilke konsekvenser dette har for barnehagenes praksis. Betydningen av et godt systematisk arbeid løftes frem. I tillegg diskuteres ulike dilemmaer som kan oppstå i… Fortsett å lese 23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

22. Elever på yrkesfag som snakker matematikk?

Kursholder: Bjørn Ove Thue (Lektor Thue) og Karianne Hartviksen, Campus Inkrement Kursbeskrivelse: Kan engasjert diskusjon bli en naturlig del av matematikktimen? Kan det være bra å regne feil? Kan vi frigjøre tiden i klasserommet til problemløsing i fellesskap?På dette kurset viser vi deg hvordan omvendt undervisning frigjør tid og legger grunnlag for matematisk diskusjon som… Fortsett å lese 22. Elever på yrkesfag som snakker matematikk?

21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

Kursholder: Jon Olav Sørhaug, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: De fleste elever i skolen bruker digitale verktøy i dag til skriving. Dette gir som kjent noen digitale utfordringer, men også mange nye muligheter i skriveopplæringa. Hvordan utnytter vi som er skrivelærere de mulighetene som ligger i den digitale teknologien? I dette kurset får du møte fersk… Fortsett å lese 21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

20. Cooperative Learning på småskoletrinnet

Kursholder: Linda Kristin Bjugn, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Læring gjennom lek, utforskning og samarbeid er blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Det kan virke som en utfordring å samtidig sørge for at alle elevene får optimalt læringsutbytte av en slik undervisning. Løsningen kan være å ta i bruk såkalte samarbeidsstrukturer, også kalt Cooperative Learning eller… Fortsett å lese 20. Cooperative Learning på småskoletrinnet

19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

Kursholder: Frank Westby, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse. Dette kurset gir deg et praktisk verktøy som vil øke… Fortsett å lese 19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

18. Å ruste ungdom for medgang og motgang?

Kursholder: Gunvor Launes, Sørlandet sykehus HF Kursbeskrivelse: Hvordan hjelpe «slitne» ungdommer til å sette ord på hva som egentlig er i veien? Hvordan gjøre dem forberedt på at livet består av både oppturer og nedturer? Kurset vil, med humor og fokus på språket vi bruker, gi kunnskap og verktøy for å kunne jobbe med ungdom… Fortsett å lese 18. Å ruste ungdom for medgang og motgang?

17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

Kursholder: Vibeke Omberg, Cathinka Kopperud, Kristin Hop og Thor-Erik Rødland, Creaza Kursbeskrivelse: Creaza har i mange år vært et digitalt læremiddel med fokus på elevenes kreativitet, utforskning og produksjon. Til fagfornyelsen har Creaza også satset på komplette læremidler i flere fag. Til skolestart 2021 vil det finnes læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, engelsk, naturfag og KRLE.… Fortsett å lese 17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

Kursholder: Elisabeth Anvik, OsloMet Kursbeskrivelse: VOKAL LEK MED OSTINATERVi ønsker å gi alle som jobber i barnehage, skole, kulturskole, samt med kor og vokalgrupper et enkelt redskap til å skape gode, velklingende og allsidige vokale samspill. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme og tonehøyde. Workshopen vil… Fortsett å lese 16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

15. Programmering i matematikk – på fagets premisser

Kursholder: Asbjørn Lerø Kongsnes, Aschehoug Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i tekstbasert programmering med Python. Her lærer du om print, input, variabler, løkker, simulering og valgsetninger. Du får prøve selv og lærer hvordan programmering kan brukes på fagets premisser.Kurset retter seg mot matematikklærere på ungdomstrinnet, men det kan også være relevant for lærere på VGS… Fortsett å lese 15. Programmering i matematikk – på fagets premisser

14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

Kursholder: Patricia Pritchard, Aschehoug Kursbeskrivelse: Fagfornyelsen: Hva har det å si for engelskfaget og undervisningen din i klasserommet? Hvordan skal barneskolen danne det viktige grunnlaget for alt det nye?Kurset gir deg en kort innføring i leseopplæring i engelsk og noen praktiske undervisningstips som du kan bruke i klasserommet i morgen. Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

13. Matematikk på småskoletrinnet

Kursholder: Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Kurset vil handle om utforskende undervisning, matematiske samtaler og dybdeforståelse. De ettertraktede kursholderne Hanne og May-Else, gir deg som vanlig svært gode tips som du kan ta med deg inn i klasserommet neste dag.Med forfatterne av Radius og nå Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm,… Fortsett å lese 13. Matematikk på småskoletrinnet

12. Matematikk på mellomtrinnet

Kursholder: Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Hvordan hjelper vi elevene til å tenke og snakke matematikk, resonnere og drøfte?Hvordan legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.… Fortsett å lese 12. Matematikk på mellomtrinnet

11. Lek og læring for livet

Kursholder: Svanaug Lunde, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Om vi velger å stoppe opp og reflektere over begrepene samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner, finner vi at det sannsynligvis finnes mange ulike oppfatninger… Fortsett å lese 11. Lek og læring for livet

10. Koding og algoritmisk tenkning – spillbasert

Kursholder: Kristina J. Andreasen og Ivar Wagle, Tell forlag Kursbeskrivelse: Skriv kode. Hent bananer. Redd verden.CodeMonkey er en spillbasert læringsressurs hvor elevene, med ekte kode, styrer en ape på jakt etter bananer. Spillet begynner med grunnleggende kodekonsepter, og bygger gradvis opp mot mer sammensatt og kompleks kode. Codemonkey er spesielt utviklet for lærere uten forkunnskaper… Fortsett å lese 10. Koding og algoritmisk tenkning – spillbasert

9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

Kursholder: Per Einar Garmannslund, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: I pågående statlige satsinger for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, står kartlegging og analyse sentralt som utgangspunkt for barnehage- og skolebaserte utviklingsprosesser. Det stiller nye krav til kompetanse på kartlegging og analysearbeid.Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyser for barnehage og skole vil kurset ta for seg: Grunnlag… Fortsett å lese 9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

Kursholder: Marianne Lillesvangstu, Skoletrappa AS Kursbeskrivelse: Det gjør godt å roe ned. Lesestunder gir pustehull og rom for ettertanke og viktige samtaler i en ofte travel skolehverdag.Barne -og ungdomslitteraturen, den nyeste og den eldre, kan være gode kilder til underholdning, livsmestring og dybdearbeid med viktige temaer. Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj) Om kursholder: Marianne… Fortsett å lese 8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

Kursholder: Pål Roland, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Viktige faktorer påvirker stressopplevelsen. Hvordan kan vi motvirke og håndtere stressopplevelser på kort og lang sikt? Hvordan kan utfordrende atferd og stress henge sammen? Hvilken betydning spiller «self efficacy» – mestringstro, for opplevelsen av stress? Hvordan virker emosjonell støtte inn i slike situasjoner? Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

Kursholder: Elin Ødegård, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Hvordan kan vi forstå kvalitet. og på hvilken måte kan kvalitetsarbeidet ledes? Dette er to sentrale spørsmål som vil bli drøftet. Personalets kompetanse er viktig for barnehagens kvalitet. og igangsetting av kompetansebyggingstiltak vil føre til dilemmaer og utfordringer. Identifisering og analyser av dilemmaer kan åpne opp for en… Fortsett å lese 6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

5. Flerspråklighet og vurdering i engelsk

Kursholder: Tony Burner, Christian Carlsen, Fagbokforlaget Kursbeskrivelse: Fokus på flerspråklighet og nye vurderingspraksiser øker læringsutbytte i engelsk. Når elevene oppmuntres til å legge merke til og beskrive språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk de kan, styrkes deres språklige bevissthet. Denne holdningen til flerspråklighet er av nyere dato. På samme måte er vurdering… Fortsett å lese 5. Flerspråklighet og vurdering i engelsk

4. En god start i livet

Kursholder: May Britt Drugli, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) Kursbeskrivelse: Dette kurset vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt vise til pågående prosjekter i barnehagen. Følgende tema vil bli belyst: Små barns grunnleggende behov-Hva kjennetegner en god overgang fra hjem til barnehage?-Eksempler fra prosjektet «Liten og ny i barnehagen»-Barnehagekvalitet – hva er det?-Hva… Fortsett å lese 4. En god start i livet

3.Digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy for yrkesfag

Kursholder: Haakon Sundbø, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: Hvordan bruker man digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy som muliggjør nye undrvisningsformer samt er med å spare tid og ressurser?Hvordan engasjerer man de elevene som er lite aktive? Hvilke verktøy kan elever bruke for å samarbeide og planlegge et prosjekt-arbeid?I dette kurset skal kursholder Haakon Sundbø presentere en rekke… Fortsett å lese 3.Digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy for yrkesfag

2. Den lekne veien til god begynneropplæring!

Kursholdere: Connie Brekkli, Trine Sørensen og Hilde Mobæk Tranum, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Å leke seg med språk, lesing og skriving i begynneropplæringen har for alvor kommet inn i skolen med Fagfornyelsen. Og hvilken glede det er og for noen muligheter det gir! På dette kurset rettes fokus først mot språklek i begynneropplæringen, for så å… Fortsett å lese 2. Den lekne veien til god begynneropplæring!

1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema

Kursholdere: Robert Didham og Bente Knippa Vestad, Høgskolen i Innlandet Kursbeskrivelse: Bærekraftig utvikling er et sentralt tema for tverrfaglig arbeid som setter på dagsorden skolens doble oppdrag med både dannelse og utdanning. For hvilke kompetanser er sentrale i møte med aktuelle samfunnsutfordringer? Hvordan kan vi ruste elevene til å aktivt bidra til bærekrafitg utvikling, og… Fortsett å lese 1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema