Kurs 50: Utforsk og eksperimentering i engelsk på barnetrinnet

KURSROM: HU 023

Å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele barneskolen

Noe av den siste forskningen antyder at motivasjonen for engelskfaget avtar på mellomtrinnet. Hvorfor det? Hvordan kan vi bruke former for «utforsking og eksperimentering» for å opprettholde interessen for språklæring gjennom hele barnetrinnet? Kurset vil inneholde praktiske eksempler.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Patricia Pritchard har mange års erfaring i klasserommet og er en erfaren kursholder. Hun har vært med i utvikling av kjerneelementene i de nye læreplanene og er forfatter av læreverk og læremiddel i engelsk.