Kurs 50: Utforsk og eksperimentering i engelsk på barnetrinnet

Å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele barneskolen

Noe av den siste forskningen antyder at motivasjonen for engelskfaget avtar på mellomtrinnet. Hvorfor det? Hvordan kan vi bruke former for «utforsking og eksperimentering» for å opprettholde interessen for språklæring gjennom hele barnetrinnet? Kurset vil inneholde praktiske eksempler.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Patricia Pritchard har mange års erfaring i klasserommet og er en erfaren kursholder. Hun har vært med i utvikling av kjerneelementene i de nye læreplanene og er forfatter av læreverk og læremiddel i engelsk.