Kurs 46: Tenkende klasserom i matematikk

KURSROM: BU 031

En praktisk utforskning av undervisningspraksiser med eksempler for klasserommet

Mange har fått med seg hvordan kanadiske forskere anbefaler oss å bruke synlig tilfeldige grupper på vertikale utviskbare tavler, for å få til klasserom med mye tenking, og mange av oss har prøvd ut dette med glede. Men de kanadiske forskerne med Peter Liljedahl i spissen tilbyr mye mer enn dette. De foreslår et komplett system for både læreratferd, oppgaver knyttet til pensum, vurdering og mye mer, og alt sammen er godt begrunnet i deres forskning. På kurset vil vi prøve ut oppgavetyper, øve oss i å være lærere i et «defronted» klasserom og diskutere hva vi kan få til i våre egne klasserom. Alt sammen mens vi hører litt på begrunnelser og teorien bak de valgene vi kan ta.

ANTALLSBEGRENSNING: 36
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Både Stig Eriksen og André Martiny forsker og underviser i matematiske fag ved UiA. André er førsteamanuensis i matematikk og underviser i matematikkfag og i lærerutdanningen. Stig er universitetslektor i matematikkdidaktikk og underviser masterstudenter som skal bli matematikklærere. De er begge interessert i nye arbeidsmetoder i matematikk og har til sammen mye erfaring fra ungdomsskole, videregående og universitet.