Kurs 45: Tekstprogrammering i matematikk på ungdomstrinnet

Tekstprogrammering er sterkt vektlagt i læreverkene for u-trinnet, og er noe matematikklærere på sikt må beherske.
Kurset er beregnet for deg som er nybegynner i møte med tekstprogrammering, og består av to deler.
I del 1 vil du få en grunnleggende innføring i python, og vi vil jobbe med relevante oppgaver for u-trinnet.
I del 2 vil vi først fokusere på overgangen fra blokk- til tekstprogrammering, og deretter diskutere hvordan vi som lærere kan undervise i programmering.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Kjetil Damsgaard jobber som universitetslektor ved UiA. I tillegg til å undervise i lektorutdanning og grunnskolelærerutdanning er han involvert i kompetanseutviklingsprosjekter rettet mot u-skolelærere i programmering i matematikk. Han har bakgrunn som matematikklærer i vgs gjennom 22 år.