Kurs 39: Rom for alle og blikk for den enkelte

Hvordan arbeide for trygge og gode læringsmiljø og en inkluderende praksis.

Kurset vil omhandle følgende perspektiver;
-hvordan arbeide med faglig og sosial læring samtidig og som en helhet
-hvordan arbeide systematisk med verdier
-hvordan kan barnets beste og elevens stemme sette retning for arbeidet
-hvordan samarbeide godt med de foresatte

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Inger Bergkastet er lærer og spesialpedagod. jeg har videreutdanning i skoleledelse og veiledning. jeg har arbeidet mange år i grunnskolen. Hun har også arbeidet som prosjektleder på Høyskolen Innlandet i ordningene dekomp, rekom og Kompetanseløftet for en inkluderende praksis. I tillegg har hun vært medforfatter på flere bøker om lærerrollen, inkluderende praksis og arbeid for et trygt og godt skolemiljø.