Kurs 40: Samisk mat

KURSROM: IU 001

I dagens nye læreplan for grunnskole og videregående skole ligger det klare forventninger til hvilken plass den samiske tematikken skal ha i skolen. Likevel viser en fersk undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter at de fleste av oss har liten eller ingen kunnskap om samer og nasjonale minoriteter. Gjennom dette teoretisk – praktiske kurset vil vi i første del ha et foredrag om den samiske matkulturen og det samiske perspektivet. Videre vil det legges opp til praktisk matlaging i grupper der vi lager samiske matretter som er egnet for undervisning i mat og helse på barne- og ungdomsskole. Hovedsakelig er kurset rettet mot lærere i mat og helse, men andre lærere er også velkommen ettersom tematikken egner seg utmerket til tverrfaglig samarbeid og er relevant i flere av de tverrfaglige temaene.

ANTALLSBEGRENSNING: 20
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Hanne Andersen Dversnes jobber som universitetslektor på institutt for ernæring og folkehelse og har en mastergrad i ernæring og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har jobbet tre år i grunnskolen og siden 2018 jobbet på UiA, hovedsakelig med lærerutdanningen i mat og helse.
Mona Linge Omholt jobber som universitetslektor på institutt for ernæring og folkehelse. Hun er utdannet allmennlærer og har en mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun har jobbet med lærerutdanningen i mat og helse ved UiA siden 2013.