Kurs 38: Rollespill og politikk

«The Svalbard Treaty in a New Century” Rollespill om bærekraft, styring og diplomati i arktis.

På dette kurset introduseres og gjennomføres et rollespill til praktisk bruk i skolen. Rollespillet tar opp internasjonalt samarbeid omkring politiske, bærekraftige og økonomiske spørsmål knyttet til Svalbardregionen.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Katja H-W Skjølberg, Alexander Ruser og Tobias Hoefelich.
Kursholderne er medlemmer i Jean Monnet Center of Excellence ved UiA.