Kurs 17: Hvordan bruke kunstig intelligens og samtaleroboter som ChatGPT i skolen?

KURSROM: 46 118

Kunstig intelligens og samtaleroboter som ChatGPT har kommet for å bli, også i skolen. I dette seminaret skal vi bli nærmere kjent med disse teknologiene. Vi skal ser på både faglige og tverrfaglige tilnærminger i planlegging og gjennomføring av undervisning og i vurdering.
Du vil møte fagansatte med lang erfaring i bruk av ulike digitale teknologier, og med stort engasjement for tema. Vi har gjennom flere år jobbet med tema knyttet til digitalisering og utdanning mot regionens skoler gjennom DEKOMP-satsningen, i tillegg til at vi tilbyr studiepoenggivende videreutdanningsemner for lærere og skoleledere.

PRESENTASJON

Cathrine E. Tømte jobber med digitalisering av og i utdanningen som spesialområde. Hun er professor ved Inst. for informasjonssystemer, nestleder i CeDiT og professor II ved SLATE, Centre for Learning Analytics, Universitetet i Bergen.

Maria S. Wasmuth jobber som universitetslektor i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) ved Universitetet i Agder. Maria har bakgrunn som lærer og IKT-ansvarlig i grunnskolen, og har i tillegg en lærerspesialistutdanning i PfDK. Sammen med Cathrine underviser Maria i emner knyttet til skole og digitalisering for lærerstudenter, samt lærere og skoleledere i etter- og videreutdanning.