Kurs 18: Hvordan legge til rette for mestring og trygge overganger fra ungdomsskolen til yrkesfag og videre ut i praksis og lære?

Et metodisk verktøy for YFF-lærere og arbeidslivsfaglærere for å støtte overganger mellom skoler og arbeidsliv.

Vi tilbyr et metodisk kurs med eksempler og case fra en praktisk skolehverdag. Praksis og forskning på feltet knyttes sammen gjennom ulike eksempler, der drøfting og refleksjon over egen skolehverdag er i fokus. Metoden viser vei til hvordan vi kan gi støtte til mestring og trygge overganger fra ungdomsskolen til yrkesfag og videre ut i praksis og lære. Vi gjennomgår sentralt rammeverk som bl.a. fullføringsreformen, #vårt agder, helhetlig yrkesfaglig utdanning (HYFU) og opplæringsloven) og inkluderingskompetanse og relasjonell tilnærming til skole- og arbeidsfastholdelse gjennom metodikken i Supported Transition.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Annlaug Bragdø er fagansvarlig for Lindesneslosen og har mange års erfaring fra inkludering av unge i skole og arbeid.
May Helen Austad er prosjektleder for utvikling av arbeidslivsfag i Lindesnes kommune og tar en Ph.D. i pedagogikk ved Universitetet i Agder.
Begge er erfarne foredragsholdere innenfor feltet inkludering i skole og arbeid, og ga i 2022 ut metodeboka «I skole, på vei til jobb. Gode overganger mellom skole og arbeidsliv».