Kurs 16: Hvordan bruke kunst i tverrfaglig undervisning

KURSET ER AVLYST. PÅMELDTE TIL KURSET VIL BLI KONTAKTET.

Kunsten å utvide perspektivet i klasserommet

Har du noen gang lurt på hvordan du som lærer kan bruke kunst som en ressurs i klasseromsundervisningen? Kunstsilo har som ambisjon å være et verdensledende museum i vår satsning på barn og unge, hvor vi i tillegg til å ta imot skoleklasser kan være en ressurs for lærere i deres eget undervisningsarbeid i estetiske læringsprosesser og tverrfaglighet.
I dette kurset ser vi på kunsten som en inngang til forskjellige fagområder som norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst og håndverk, og kontekstualiserer dem i læreplanmål og de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.
Det vil også bli en praktisk workshop som i etterkant kan benyttes i klasserommet med egne elever, eller brukes som inspirasjon til egne undervisningsopplegg.

PÅMELDINGSINFO: KURSET ER DESSVERRE AVLYST. Påmeldte til kurset vil bli kontaktet.

Vilde Eskedal jobber som museumspedagog ved Kunstsilo og har mange års erfaring med undervisning av skoleklasser. Skoleåret 2022/23 turnerer hun i Agder med undervisningsprosjektet «LOOP. Historien gjentar seg» i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken og Kunstsilo. Prosjektet er knyttet til vandreutstillingen «Hvem eier morgendagen?» og er en del av Kunstsilo i bevegelse. Eskedal har både PPU og master i kunstfag i sin utdannelse.