Kurs 03: Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving

Læreplanen i kroppsøving framstiller en intensjon om at faget skal legge til rette for et bredt spekter av ulike bevegelsesaktiviteter som utfordrer elevene på ulike måter, og fremmer et helhetlig læringssyn. Dette kurset har som intensjon å gi en innføring i nye og tidsaktuelle bevegelsesaktiviteter som kan inspirere til helthetlig undervisning i kroppsøvingsfaget. Tchoukball, minicrosse og ultimateball er blant aktivitetene som inngår i kursets faglige innhold.

Still i treningstøy, det blir mye aktivitet!

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 4. september

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Universitetet i Agder og underviser på bachelorprogrammet i idrett og på GLU kroppsøving. Øvrevik har lang erfaring fra grunnskole og videregående skole, samt UH-sektoren. Han har gitt ut flere bøker om aktiviteter i kroppsøving. Øvrevik har videre vært redaktør for Aktivitetslære i kroppsøving – en fagdidaktisk grunnbok, og har bidratt som forfatter i Nærmiljøfriluftsliv i skolen, samt i den nye fagboken Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving – en fagdidaktisk grunnbok.

Ketil Østrem er førstelektor ved Universitetet i Agder og underviser på bachelorprogrammet i idrett og på GLU kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i ulike ballspill- og friluftslivsaktiviteter både i folkehøgskolen og i UH-sektoren. Han bidrar også faglig i Skandinavisk ballspillnettverk. Østrem er også forfatter av flere kapitler i Aktivitetslære i kroppsøving – en fagdidaktisk grunnbok. I tillegg er han også redaktør for to nyere utgivelser i Cappelen Damm Akademisk, Nærmiljøfriluftsliv i skolen og Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving – en fagdidaktisk grunnbok.