Kurs 19: Hvorfor og hvordan lære barn om beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep?

I dette kurset lærer du hvorfor undervisning om beskyttelse mot vold og overgrep er viktig, og du får konkrete tips og verktøy til hvordan du kan gjennomføre undervisningen på en god måte med dine elever.

Vold og seksuelle overgrep er et stort folkehelseproblem, og kan føre til både fysiske og psykiske plager for den som har opplevd det. Overgrep skjer oftere og nærmere enn vi tror, og det kan ta mange år før man forteller om hva man har vært utsatt for. FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. For at vi skal få dette til, må vi snakke med barn om normal og sunn seksualitet, om grenser for egen og andres kropp, og om seksuelle overgrep.

Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen. Det viser viktigheten av undervisning om temaet . Likevel er det mange lærere og helsesykepleiere som vegrer seg for å kaste seg ut i undervisningen, fordi det er vanskelig å vite hvordan en skal angripe tematikken. Etter dette kurset håper vi at du er tryggere på hvorfor og hvordan du kan forberede deg og gjennomføre undervisningen om vold og seksuelle overgrep på en god og trygg måte.

Kurset er utviklet i tett samarbeid med Redd Barnas fagrådgivere på vold og seksuelle overgrep, og bruker eksempler fra våre undervisningsressurser om beskyttelse mot vold og overgrep.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Emilie Forbes Holmen er seniorrådgiver for skole og barnehage i Redd Barna, har bakgrunn som lærer på mellomtrinnet og har vært med i utviklingen av Redd Barnas undervisningsressurser om beskyttelse mot vold og overgrep.