Kurs 28: Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

KURSROM: H1 024

I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan kan man gjøre ord om til praksis?
Barnehagelærer og masterstudent Anett Holmvik vil i dette kurset dele erfaringer med og vise eksempler på hvordan et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling kan være i barnehagen. Samtidig vil kurset inneholde refleksjoner rundt hvordan bærekraftig utvikling kan bli en del av barnehagens hverdagsliv. Kurset er praksisnært og relevant for alle som jobber i barnehagen.
Anett stiller spørsmål om hvordan barnehageansatte kan bidra til at barna får en begynnende forståelse av hva bærekraftig utvikling er på en måte som er meningsfull for barna. Kan lek og humor være en mulig inngang til at barnehagebarn utvikler bærekraftige holdninger, verdier og praksis? Og kan et så alvorlig tema som bærekraftig utvikling bli til noe morsomt?
I dette kurset ønsker Anett Holmvik å inspirere barnehageansatte til å skape lekne møter hvor bærekraftige holdninger, verdier og praksiser skal kunne oppstå. Det vil også bli gitt en kort teoretisk innramming basert på FNs bærekraftsmål, som vil gi et godt utgangspunkt for alle som ønsker å jobbe videre med bærekraftig utvikling i egen barnehage.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Anett Holmvik har jobbet som barnehagelærer siden 2016 og har hatt bærekraftig utvikling som ansvarsområde i barnehagen. Hun er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen og hun holder nå på å skrive sin masteroppgave ved OsloMet.