Kurs 29: Lekens magiske kraft

KURSROM: B1 007

Læreres deltakelse i barns lek i barnehage og skole

Blir leken ødelagt hvis voksne deltar i barns lek?
Kan lærere leke?
Bør ikke lærere heller observere leken fra utsiden?
Hva syns barn om at lærere deltar i leken i barnehagen og skolen?
Hvordan opplever lærere selv å delta i dramatisk lek?
Hvordan kan læreres deltakelse i barns lek inspirere til mer lek?

Det er mange myter og tatt-for-gitt sannheter om læreres deltakelse i barns lek, og mange er usikre på hvordan man som lærer bør forholde seg til den dramatiske leken. Dette kurset forsøker å svare på noen av utfordringene.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Anne Greve er barnehagelærer med 17 års erfaring som pedagogisk leder i barnehagen. Nå er hun professor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. Hun har akkurat gitt ut boken Sammen i lek, Fagbokforlaget, sammen med Knut Olav Kristensen og Eilen Bergvik. Anne er også opptatt av vennskap og barnehagelærernes profesjonshistorie.