Kurs 23: InSPIRErende undervisning

KURSROM: H1 022

Kurset viser ulike tilnærmingsmetoder til et tema og hvordan man kan jobbe tverrfaglig og undersøkende. Sammen skal vi gjøre enkle morsomme forsøk og teste ut ulike arbeidsoppgaver både inne og ute tilpasset alle fag. Det hele knyttes opp mot kjerneelementene og kompetansemål i den nye læreplanen.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Gro Wollebæk er adjunkt med fordypning i både naturfag, K&H og matematikk. Hun har bred erfaring med praktisk tilnærming, tverrfaglighet og formidling som kontaktlærer i 1. – 7.klasse, ressurslærer for Nysgjerrigper og som forfatter av Spireserien – naturfagbøker for småskolen.
Hun har sittet i læreplangruppen i naturfag i forbindelse med Fagfornyelsen og er også vinner av Akademiets lærerpris fra det Norske Vitenskaps- Akademi i 2021.