Kurs 22: Innføring i skjermopptak som metode for variert undervisning

KURSROM: D3 018

Skjermopptak med teksting i OBS Studio og opptak med grønnskjerm

I dette kurset vil man få demonstrert og prøvd ut hvordan man kan foreta skjermopptak i god kvalitet med OBS Studio. Dette er et kraftig, helt gratis program, med mange muligheter. Det vil også bli demonstrert hvordan man kan bruke en grønnskjerm i OBS Studio og erstatte eller legge på et bilde av en selv på en virtuell bakgrunn. Skjermopptak kan brukes som et hjelpemiddel i egen undervisning, tilbakemelding til elever, formidling av innhold til fjern-studenter og mye mer. Det vil også bli gitt en introduksjon og opplæring i hvordan du kan tekste dine egenproduserte videoer ved hjelp av YouTube. Du vil også få noe nødvendig opplæring i grunnleggende videoteori. Dette for å få en forståelse for hva du gjør, og hva du må tenke på, når du skal lage et godt skjermopptak. Det vil også bli tid til selv å prøve ut tilegnet kunnskap under veiledning av kursholder.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Morgan Konnestad arbeider til daglig som studieprogramleder og lærer på bachelor- og masterprogrammet i multimedia ved Universitetet i Agder.