Kurs 10: Eleven som aktiv produsent

Med Creaza som skapende verktøy

Creaza har i mange år hjulpet elever i hele Norge til å være kreative og skapende i sin egen læring. I løpet av de siste årene har Creaza hatt en enorm utvikling, og lansert masse nytt innhold i tilpasset de fleste fag og temaer i grunnskolen. I tillegg til de kreative verktøyene tilbyr Creaza også læremidler i samfunnsfag, naturfag, KRLE og engelsk. Denne våren lanserer vi også Alfabetplaneten — et læremiddel for begynneropplæringen i norsk. For videregående opplæring har vi læremiddelet Creaza samfunn VGS. Flere av læremidlene har også tilpasninger for elever med kort botid i Norge og voksenopplæringen. På kurset vil du får en innføring i Creazas verktøy og læremidler. Du vil også få prøve disse selv.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Kristin Hop og Vibeke Omberg har i flere år jobbet med utviklingen av Creazas læremidler og innhold. Begge har tidligere jobbet i grunnskolen i mange år som lærere.