Åpningsforedrag og presentasjoner fra Sørlandsk lærerstevne 2018

Presentasjoner fra kursene på Sørlandsk lærerstevne 2018 vil bli gjort tilgjengelig her etter stevnedagen.

Klikk på lenkene nedenfor for å laste ned PDF eller PPT filer.

Åpningsforedrag

Åpningsforedrag – Leer-Salvesen – Fremtidsfrykt og Fremtidshåp

Presentasjoner

Kurs 3 – Alternativ og supplerende kommunikasjon

Kurs 7 – CRISPR i klasserommet

Kurs 7 – Lærerkurs agder nyere former for assistert befruktning okt 2018

Kurs 7 – CRISPR Agder lærerkurs EGU

Kurs 7 – Lærerkurs stamceller EGU

Kurs 8 – Blended Learning i norskfaget – begynneropplæring i lesing og skriving

Kurs 10 – Brexit – a Predicted Disaster

Kurs 11 – Det flerspråklige klasserom

Kurs 13 – Dybdelæring til middag

Kurs 21 – Gøy med matte

Kurs 25 – Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn

Kurs  26 – Inspirerende Naturfag – presentasjon er sendt direkte fra kursholder til kursdeltakere

Kurs 34 – Livsmestring

Kurs 42 – Negativ sosial kontroll – mangfoldets akilleshæl

Kurs 43 – Nye inngangar til sidemålsundervisning på nynorsk

Kurs 44 – Pedagogikk i en teknologirik skolehverdag

Kurs 45 – Politisk ekstremisme og vold – presentasjon er sendt direkte fra kursholder til kursdeltakere

Kurs 47 – Programmering med Scratch

Kurs 50 – ReleKvant – Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2

Kurs 53 – Skolens ansvar for elevens Helse, Miljø og Sikkerhet når de utfører arbeid som en del av opplæringen