Kurs 21: Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

Migrasjon, Krysskultur, Språk og følelser. Elevperspektiv og foreldreperspektiv.

Målet med kurset er å gi deltagerne økt forståelse for kompleksiteten i prosessene som følger av migrasjon og kulturskifte, med vekt på identitetsprosesser, tilhørighet og kommunikasjon. Deltagerne vil få innføring i en modell som gir økt refleksjon rundt flytte- og tilpasningsprosesser, også kalt akkulturasjonsstress. Verktøyet vil gi deltagerne innsikt i hvordan forflytning på en særlig måte utfordrer følelser, verdier og opplevelse av tilhørighet.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Hildegun Sarita Selle er medstifter av Stiftelsen Flexid. Hun er utdannet psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi og har siden 2000 arbeidet med familier og ungdom med minoritetsbakgrunn. Hildegun har omfattende erfaring med å holde kurs og foredrag med blant annet utenriksdepartementet, Bufetat, bistand- og misjonsorganisasjoner som oppdragsgivere. Hun har oppvekst fra Bangladesh, Nepal og USA, og snakker flere språk. Siden studietiden på 90-tallet har hun vært engasjert i tematikk rundt oppvekst, flytting og krysskulturell oppvekst. I tillegg til å jobbe ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer på SSHF, er Selle er ansatt i Stiftelsen Flexid. Flexid er en ideell stiftelse med et vedtektsfestet samfunnsmandat.