Kurs 21: Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

KURSROM: 46 214

Migrasjon, Krysskultur, Språk og følelser. Elevperspektiv og foreldreperspektiv.

Målet med kurset er å gi deltagerne økt forståelse for kompleksiteten i prosessene som følger av migrasjon og kulturskifte, med vekt på identitetsprosesser, tilhørighet og kommunikasjon. Deltagerne vil få innføring i en modell som gir økt refleksjon rundt flytte- og tilpasningsprosesser, også kalt akkulturasjonsstress. Verktøyet vil gi deltagerne innsikt i hvordan forflytning på en særlig måte utfordrer følelser, verdier og opplevelse av tilhørighet.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

NY KURSHOLDER (forfall på opprinnelig; Hildegun Sarita Selle, pga. sykdom):
Zainab Mushtaq er minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og jobber til daglig på Bjørnholt skole i Oslo. I tillegg til den direkte kontakten med ungdom på videregående skole, jobber hun også med veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte. Zainab er Flexid kursleder, og sitter i Flexid regionalråd i Oslo. Hun har en Master’s degree i Pedagogikk om minoriteter som velger eliteutdanning, og er ICDP veileder innen foreldreveiledning.