Kurs 14: Fagskriving med digital teknologi i skolen

KURSROM: F1 018

Med LK20 er faglig orientert skriving en sentral aktivitet i skolens skriveopplæring. Men hvordan påvirkes fagskriving av den digitale teknologien vi bruker til informasjonsinnhenting, skriving og revisjon av slike tekster? På hvilken måte vil skriveprogrammer, søkemotorer og kunstig intelligente språkmodeller gripe inn i elevers tekstarbeid og i lærerens støtte til elevene? I dette kurset forsøker vi å rydde vei for en læringsfremmende og faglig orientert skriving som gjør hensiktsmessig bruk av digital teknologi. Kurset er innrettet på lærere i ungdomsskole og videregående opplæring.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER. ANTALLSBEGRENSNING: 30

Jon Olav Sørhaug er førsteamanuensis i norskdidaktikk på Universitetet i Agder. Han disputerte i 2022 med en doktorgrad i språkvitenskap, der han undersøkte fagskriving med digital teknologi i en ungdomsskoleklasse. Sørhaug er også lærebokforfatter og har erfaring med undervisning fra videregående skole.