Kurs 15: Fremtidens kulturskole

KURSROM: F1 023

Hvordan kan den se ut i 2035?

Det inviteres til verksted for å skape fremtidsbilder av morgendagens kulturskole.
Hvordan kan utdanningsfeltet og kulturfeltet samhandle til beste for barn og unges oppvekst?

Hvordan kan kunst og kultur bli en viktig verdi hele livet?

Hvordan ser fremtidens kulturskole ut, hvem skal den være til for og hvordan kan den bli en viktig ressurs for samfunnsutvikling?

Målet er å inspirere til lokalt utviklingsarbeid, hvor kultur og utdanning spiller på lag med mål om god oppvekst og gode liv i lokalsamfunnet.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, innovasjon samt administrasjon og ledelse.
Han er ansatt i Norsk kulturskoleråd som rådgiver. Han har de siste 4 årene ledet prosjektet «Fremtidens kulturskole, et samarbeid mellom KS og Norsk kulturskoleråd.
Torkel har sammensatt arbeidserfaring, bl.a. som innovasjonsrådgiver, kulturhus- og kulturarenasjef i Asker kommune, konsulent i musikkorpsforbundet, samt som lærer, dirigent og fagleder i kulturskolen.

Marita Hansen har sin utdannelse innen dans og pedagogikk fra Den Norske Balletthøyskolen samt kulturledelse ved Musikkhøyskolen. Hun er også godt i gang med en Executive Master of Management ved USN. Marita har vært ansatt hos Norsk Kulturskoleråd siden august og jobber som prosjektrådgiver. Hun har bred erfaring innen kulturlivet med en fartstid på 16 år som danser, koreograf og pedagog i kulturskolen.