Kurs 21: Internasjonale konflikter og fred

«Sannheten er krigens første offer»

Å jobbe med historiske og pågående internasjonale konflikter i klasserommet kan by på flere utfordringer. Klarer læreren å formidle et kompleks og sammensatt konfliktbilde på en lettfattelig og oversiktlig måte uten samtidig å forenkle eller fordumme årsakene til konflikten og de involverte parters motiver og handlinger? Er læreren i stand til å reflektere over sine egne holdninger og sympatier for å tilstrebe en objektiv fremstilling? Bør undervisningen tilpasses for å ta hensyn til elever som selv har opplevd krig og konflikt eller har familie i krigssoner?

I dette kurset vil først journalist og forfatter Sidsel Wold dele av sin brede erfaring som mangeårig utenrikskorrespondent for NRK i Midtøsten og Asia, med særlig fokus på Israel-Palestina-konflikten og den politiske situasjonen i Tyrkia. Deretter vil Stian Olsen fra FN-sambandet presentere metoder, verktøy og caser fra sin portefølje. Dette vil være en økt om hvordan man kan undervise konflikter i klasserommet, samt et tverrfaglig undervisningsopplegg om Holocaust og folkemord.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Sidsel Wold er journalist og forfatter, med en omfattende erfaring som reporter og utenrikskorrespondent for NRK i Midtøsten.
Stian Olsen er pedagogisk ansvarlig i FN-sambandet, og har tidligere jobbet som lektor og skoleleder på videregående skoler i Oslo.

Kurset tilbys i samarbeid mellom FN-sambandet og Sørlandsk lærerstevne.