19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

Kursholder: Frank Westby, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse. Dette kurset gir deg et praktisk verktøy som vil øke… Fortsett å lese 19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

20. Cooperative Learning på småskoletrinnet

Kursholder: Linda Kristin Bjugn, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Læring gjennom lek, utforskning og samarbeid er blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Det kan virke som en utfordring å samtidig sørge for at alle elevene får optimalt læringsutbytte av en slik undervisning. Løsningen kan være å ta i bruk såkalte samarbeidsstrukturer, også kalt Cooperative Learning eller… Fortsett å lese 20. Cooperative Learning på småskoletrinnet

21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

Kursholder: Jon Olav Sørhaug, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: De fleste elever i skolen bruker digitale verktøy i dag til skriving. Dette gir som kjent noen digitale utfordringer, men også mange nye muligheter i skriveopplæringa. Hvordan utnytter vi som er skrivelærere de mulighetene som ligger i den digitale teknologien? I dette kurset får du møte fersk… Fortsett å lese 21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

22. Elever på yrkesfag som snakker matematikk?

Kursholder: Bjørn Ove Thue (Lektor Thue) og Karianne Hartviksen, Campus Inkrement Kursbeskrivelse: Kan engasjert diskusjon bli en naturlig del av matematikktimen? Kan det være bra å regne feil? Kan vi frigjøre tiden i klasserommet til problemløsing i fellesskap?På dette kurset viser vi deg hvordan omvendt undervisning frigjør tid og legger grunnlag for matematisk diskusjon som… Fortsett å lese 22. Elever på yrkesfag som snakker matematikk?

23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

Kursholder: Ingrid Midteide Løkken, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Dette kurset tar utgangspunkt i kapittel 8 i barnehageloven. Her vil det gjøres rede for innholdet i paragraf 41, 42 og 43, og hvilke konsekvenser dette har for barnehagenes praksis. Betydningen av et godt systematisk arbeid løftes frem. I tillegg diskuteres ulike dilemmaer som kan oppstå i… Fortsett å lese 23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

24. Fagfornyelsen gjennom Dembra: mangfold og inkludering i praksis

Kursholder: Georg Kristoffer B. Fjalsett, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter Kursbeskrivelse: Dembra er en nasjonal satsning med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og som tilbys alle skoler i hele landet. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har ansvar for gjennomføringen på Sørlandet. Ved hjelp av en helhetlig filosofi og fagdidaktiske perspektiver er satsningens mål å forebygge utenforskap gjennom å styrke… Fortsett å lese 24. Fagfornyelsen gjennom Dembra: mangfold og inkludering i praksis

25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

Kursholder: Annette Andersen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Kursbeskrivelse: Hjernen er ikke ferdig utviklet ved fødselen, men utvikler seg i et samspill med omgivelsene. Barnehage og skole har derfor en betydningsfull plass i hjernens utvikling. Vi har tradisjonelt vært opptatt av utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, men like viktig er… Fortsett å lese 25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

Kursholder: Ole Andre Bråten, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. På dette kurset får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering – og du lærer deg å forebygge faresituasjoner. Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj) Om kursholder: Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker… Fortsett å lese 26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

27. Hvordan lage instruksjonsvideoer til yrkesfag ved hjelp av mobilen?

Kursholder: Tore Næss, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: Bruk av selvproduserte videoer er et nyttig verktøy som gir elever mulighet til å innhente kunnskap på egne premisser. De kan se videoen flere ganger, i eget tempo og når de selv måtte ønske. På den måten kan man øke kvalitet på undervisningen og samtidig frigjøre mer tid… Fortsett å lese 27. Hvordan lage instruksjonsvideoer til yrkesfag ved hjelp av mobilen?

28. Inspirerende naturfag!

Kursholder: Gro Wollebæk, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Kurset Inspirerende naturfag viser ulike tilnærmingsmetoder til et naturfaglig tema og hvordan man kan jobbe tverrfaglig. Kursholder vil fortelle og vise hvordan du med enkle grep kan gjennomføre en praktisk og utforskende naturfagsundervisning. Det hele knyttes opp mot kjerneelementene, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i den nye læreplanen. Tidspunkt for… Fortsett å lese 28. Inspirerende naturfag!

29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Kursholder: Anett Holmvik, Den blå appelsin Kanvas-barnehage Kursbeskrivelse: I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan gjør man ord om til praksis? I Den blå appelsin Kanvas-barnehage har store og små brukt nysgjerrighet og lek som utgangspunkt for å… Fortsett å lese 29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

30. Med to land i hjertet

Kursholder: Anne-Linn Bang, Enerhaugen barnehage Oslo Kursbeskrivelse: Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, tilhørighet og inkludering i barnehagen. Kursholder vil gjennom en praksisnær tilnærming vise hvordan barnehagen kan være med på å styrke alle barns identitet og stolthet over egen bakgrunn. Dette skjer blant annet gjennom å ta i… Fortsett å lese 30. Med to land i hjertet

31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

Kursholder: Pelle Sandstrak Kursbeskrivelse: Pelle Sandstrak gestalter og forteller om de mennesker i skolen og samfunnet som så ham som en resurs ikke bare en belastning. En hyllest til pedagoger og ansatte som ga ham et selvbilde ved å törre å ta fram den positivt forstyrrede pedagogen inni seg. möte med elev i klasserommet konkrete… Fortsett å lese 31. Mr Tourette – For Uvanlighetens Skyld

32. Musikk i barnehagen

Kursholder: Lars Lødemel Iversen, Musikkbarn.no Kursbeskrivelse: Dette er et kurs i praktisk bruk av musikk i barnehagen. Denne digitale utgaven av kurset vil være stappet med variert sangrepertoar, historier fra praksisfeltet og en god dose godt humør. Deltakerne får eksempler på sanger og sangleker, samt ulik instrumentbruk med blant annet gitar, ukulele, munnspill og rytmeinstrumenter.… Fortsett å lese 32. Musikk i barnehagen

33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

Kursholder: Ruth Aga og Annette Aarflot Iversen, Norges forskningsråd Kursbeskrivelse: Utforskning og tverrfaglighet er helt sentralt i de nye læreplanene. Men hva lærer elevene av å forske? Og hvordan skal vi få til utforsking i praksis?Dette har Nysgjerrigper og Hvorfor det? holdt på med lenge! Vår erfaring er at forskning skaper begeistring og motivasjon hos… Fortsett å lese 33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

Kursholder: Marion Arntzen og Mona Renolen, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Det finnes et kjønnsmangfold blant barn som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens oppvekst. Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har… Fortsett å lese 34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

35. Skjermopptak med OBS Studio og iPad

Kursholder: Morgan Konnestad, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: I dette kurset vil man få demonstrert og prøvd ut hvordan man kan foreta skjermopptak i god kvalitet med OBS Studio. Dette er et kraftig, helt gratis program, med mange muligheter. Det vil også bli demonstrert hvordan man kan ta skjermopptak ved bruk av iPad. Skjermopptak kan brukes… Fortsett å lese 35. Skjermopptak med OBS Studio og iPad

36. Å tenke med tekster – om essay som undervisningsmetode

Kursholder: Jostein Saxegaard, Rosenvilde vgs Kursbeskrivelse: Kurset er en innføring i essay som metode, både som en bestemt tilnærming til tekster, og som konkrete teknikker for å skrive essay. Kurset inneholder en rekke praktiske tips og undervisningsopplegg for arbeid med essayistisk form, innhold og språk, samt tips til modelltekster og nyttige resurser for videre fordypning.… Fortsett å lese 36. Å tenke med tekster – om essay som undervisningsmetode