Evaluering 2019

Evalueringen ble gjennomført ved utsendelse av evalueringslenke til oppgitt epostadresse ved påmelding. Vi takker alle som har deltatt med å gi tilbakemeldinger! Evalueringen er viktig med tanke på videre utvikling av kvalitet og relevans for Sørlandsk lærerstevne.

STEVNET SOM HELHET
Samlet vurdering av stevnet som helhet viser at 94% av deltakerne er fornøyd, godt fornøyd eller svært fornøyd.

KURSENE
Samlet vurdering av alle kursene gir en skåre på 5,0 (på en skala fra 1-6 der 6 er best).

ÅPNINGSFOREDRAGET
Åpningsforedraget ved Pelle Sandstrak, fikk en totalskåre på 5,77 (på en skal fra 1-6 der 6 er best).