Gjør Sørlandsk lærerstevne til en lokal utviklingsprosess!

Vi i Sørlandsk lærerstevne ønsker at det faglige påfyllet du får hos oss, skal gi den enkelte skole eller barnehage inspirasjon til å arbeide praktisk med de faglige temaene i egen enhet. Derfor ønsker vi å løfte fram muligheten for å igangsette lokale lærings- og refleksjonsprosesser, og slik legge til rette for varig kompetanseutvikling og fellesskap.

Lag en egen utviklingsprosess! Se også våre tips under!

Idéer til lokal utviklingsprosess

I forkant av Sørlandsk lærerstevne:

Be deltakerne som skal på et av våre seminarer, få en oppgave med å legge merke til en eller flere forhold som dere selv definerer, eller velg fra listen under:

 • de viktigste hovedpoengene
 • de viktigste kritiske innvendingene
 • det de ble mest inspirert av
 • de viktigste, nye oppdagelsene
 • de mest praktiske eksemplene

I etterkant av Sørlandsk lærerstevne:

Bygg opp en egen prosess, eller prøv en av våre tilnærminger!

A: Utviklingsprosess (Halv dags program)

Lag grupper med ansatte som har sett/hørt samme foredrag.

Arbeid i grupper (60 minutter):

Del i gruppa hva du syns var mest interessant/relevant for deg/din enhet!

 • Hvordan kan dere gjøre bruk av innsiktene/refleksjonene?
  • Velg ut ett -tre områder
   • Gå inn i et område av gangen (hvis det er mulig)
 • Tenk at forholdet innsikten du beskriver, allerede er til stede i din enhet.
  • Hva (konkret) er annerledes/bedre da? (skriv så mange forhold som mulig)
 • Hva kan hindre dere i å komme dit? (snublesteiner)
  • Noter ned de tre første du kommer på!
  • Se på hver snublestein! Hvordan legge til rette for at en ikke snubler i steinen (e)? (Vær konkret!)
 • Hvilke relasjonelle elementer må være på plass for at endringen/prosjektet/innsikten skal bli en suksess?
 • Tenk enda lenger framover i tid, og dere får besøk av journalister fra et fagblad. De har hørt om suksessen dere har oppnådd på et eller flere av de områdene dere bestemte dere for å ta tak i.
  • Beskriv hva dere har gjort! Vær konkret.
  • Beskriv hvorfor det var en suksess!
  • Tenk: Hva mer gjorde vi som var lurt og engasjerende for å få til det vi har fått til?

Ta utgangspunkt i de valgte områdene, prioritér og forbered en (overbevisende/optimistisk?) presentasjon for resten av kollegiet (5-15 min)

Valg av felles aksjonspunkter. Hva vil vi ta tak i?

Tidsplan? (Hvem gjør hva, når?)

Utsjekk: Hva er det positive dere tar med dere fra denne prosessen?

Hva setter du spesielt pris på av det dine kollegaer bidro med i dag?

B: Refleksjonsarbeid (2-3 timer)

Snakk med kollega(er) / sidemannen (3 min) om hvilke faglige refleksjoner du har etter Sørlandsk lærerstevne.

Plenumsdialog:

 • Hvilke tema og problemstillinger var særlig relevante eller inspirerende?
 • Hvilke tema og problemstillinger vil vi prioritere og jobbe videre med?

Plenum eller grupper (15 – 30 min):

Ta utgangspunkt i prioriterte tema/problemstillinger:

 • Hvordan kan vi ta dette videre i utvikling av den pedagogiske praksisen?
 • Notér på flipover eller gråpapir/eller egnet digitalt verktøy (for presentasjon i plenum)

Oppsummering: (60 min)

 • Presentasjon fra gruppene
 • Lage en tidsplan
 • Fordele ansvar

Utsjekk:

Hva fikk du ut av å jobbe med dette?

Hvordan kan du best bidra inn i arbeidet fremover?

C: Forslag til andre arbeidsmetoder i utviklingsarbeid:

 • Verdenskafe
 • Nyhetsartikkel
 • Veggavis
 • Dramatisering