Kurs 49: Volleyball i skolen

Dette kurset er for deg som ønsker å:
• bli motivert og inspirert til å starte opp med volleyball i skolen
• lære hvordan vi med enkle midler kan aktivisere mange elever samtidig
• lære hvordan vi tilrettelegger for mestring for alle uansett ferdighetsnivå

Kurset tar utgangspunkt i noen sentrale leksjoner fra NVBFs trenerutdanning. Kurset har som målsetning å motivere og inspirere lærer til å starte opp med volleyball i skolen.
Fokuset er hvordan idrettslæreren kan organisere, og praktisk pedagogisk legge til rette slik at elevene skal ha et høyest mulig aktivitetsnivå med flest mulig ballinvolveringer.
Kurset består av to bolker:
• Lærerkurs i volleyball (3 timer)
• Tilrettelagt volleyball for elever med nedsatt funksjonsevne (1 time)

Etter gjennomført kurs skal kursdeltaker kunne tilrettelegge volleyballundervisning på en måte som skaper hensiktsmessig og funksjonell aktivitet, dvs. aktivisere mange elever samtidig og skape mestring glede uansett ferdighetsnivå.
Kursdeltakelsen blir registrert i Min-Idrett hos NIF.

Bli med på et spennende praktisk pedagogisk volleyballkurs med erfarne kursholdere!

ANTALLSBEGRENSNING: 24

Peter Bjerg Jørgensen er universitetslektor i idrett på universitetet i Bø og medlem av Trenerutvalg og Utvalg for Volleyball i skolen.
John Walstad er lektor i idrett på Stovner Videregående skole. Han har trent volleyball med nedsatt funksjonsevne siden 2014 og er trener i Stovner Sportsklubb Diamant.