Velkommen til Sørlandsk Lærerstevne 2018

På vegne av styret i Sørlandsk Lærerstevne ønsker jeg alle hjertelig velkommen til årets stevne 19.oktober 2018.

Sørlandsk Lærerstevne er en stiftelse som Utdanningsforbundet i Aust-Agder og Vest-Agder står bak.
1: Formål, i stiftelsens vedtekter lyder: ”Sørlandsk lærerstevne vil samle ulike yrkesgrupper i barnehage, grunnskole og videregående opplæring for gjennom kurs, foredrag og diskusjon drøfte aktuelle pedagogiske og kulturelle spørsmål”.

Universitetet i Agder, Kristiansand er den naturlige arena for stevnet.

Stevnedagen starter kl. 08.30 med åpningsforedrag ved Paul Leer-Salvesen, professor ved UiA og kjent barnebokforfatter med temaet: Fremtidsfrykt og fremtidshåp.

Etter åpningsforedraget og vrimlingen rundt utstillerne tilbyr vi 62 ulike kurs, på fem timers varighet (inklusiv en time til lunsj / læremiddelutstilling).  Kursene er tilpasset ansatte i barnehager, kulturskole, SFO, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring.

Vårt fokus er å gi kurstilbud innenfor de fleste fagområder i barnehagen og i skoleslagene, slik at hele personalet kan delta.  I tillegg arrangeres det flere kurs av mer generell karakter.

I en nybygd ”Vrimlehall” blir det som tidligere læremiddelutstilling, og her kan du få både materiell, informasjon og produktpresentasjoner fra våre mange utstillere.  Kollegaer treffer du helt sikkert ved læremiddelutstillingen eller i universitetets flotte kantine.

Styret vil rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere som gjør stevnet mulig.

Vi vil rette en spesiell takk til Universitetet i Agder og til Avdeling for lærerutdanning som har bistått oss i arbeidet med kursporteføljen.  En takk også til Fylkesmannens utdannings- og familieavdeling i Agder og til Utdanningsforbundet Aust-Agder og Utdanningsforbundet Vest-Agder.  Universitetet i Agder har også ansvar for all praktisk og teknisk tilrettelegging av stevnedagen.

Også i år har vi spesielt lagt vekt på å arrangere kurs som støtter opp under flere av de nasjonale satsingsområdene i barnehage og skole. Samtidig finner du kurs som kan være et supplement til slike statlige satsinger. Vi anbefaler deg å studere katalogen nøye.

Sørlandsk lærerstevne er et godt supplement for den enkelte ansatte i barnehage og skole til å få faglig påfyll og inspirasjon! Årets kursportefølje er innholdsrik og vi håper å se deg på Sørlandsk Lærerstevne 19.oktober

Hilsen Trude Jacobsen

Styreleder