Kurs 47: Tull og tøys på ramme alvor

Barns ablegøyer og livsglede

Kurset setter fokus på betydning av barns tull og tøys og hvordan dette kan være utfordrende sett fra et voksenperspektiv. Innholdet er basert på et prosjekt hvor såvel barn som personalet har vært forskningsdeltakere. Relevante spørsmål som belyses er; Hvordan kan personale møte barns ablegøyer i hverdagen? Hva gjør tulling og tøysing med deg som voksen?
Hvor tullete er du selv?
Velkommen til et artig og viktig innspill fra barnehagen!

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Sonja Kibsgård, dosent emeritus i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole